Seminaria naukowe z cyklu SGR

Seminaria z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa

Geneza

Celem seminariów naukowych jest zapoznanie jego uczestników z koncepcją Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR) i jej implementacją w niemieckiej polityce gospodarczej w okresie od 1948 roku aż do współczesności. Oparta na teorii ordoliberalizmu i zainaugurowana przez Ludwiga Erharda w roku 1948 polityka społecznej gospodarki rynkowej (SGR) przyniosła w Niemczech Zachodnich szybki wzrost produkcji, dochodów oraz stabilizację ekonomiczną i społeczną. Sukces SGR zainteresował ekonomistów i polityków. W Polsce społeczna gospodarka rynkowa została zapisana w artykule 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1997. W Traktacie Lizbońskim z roku 2008, dokumencie o charakterze konstytucyjnym dla Unii Europejskiej, społeczna gospodarka rynkowa stanowi jeden z głównych celów unijnej polityki gospodarczej i społecznej. W dyskusjach dotyczących SGR skupiających się dotychczas na ukształtowania ram instytucjonalnych i polityki makroekonomicznej ukierunkowujących funkcjonowanie rynku na realizację zadań ogólnospołecznych, tj. pełne zatrudnienie i wyrównanie społeczne konieczne jest dokonanie radykalnego przełomu. Kryzys ekologii i ocieplenie Ziemi stanowiąc zagrożenie dla istnienia ludzkości wymusza uwzględnienie tych problemów w rozważaniach o SGR. Organizowane seminaria naukowe były organizowane przez 25 lat we Vlotho (Niemcy), a od 2017 r. są organizowane w Ełku we współpracy z Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.. Treści i wyniki seminarium są wykorzystywane w pracy dydaktycznej jego uczestników, a także przedstawione w publikacjach naukowych i na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Naukowe kierownictwo nad seminarium z cyklu „Społeczna Gospodarka Rynkowa” sprawują obecnie: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Honorowa Prezes PTE, SGH oraz prof. dr hab. Piotr Pysz (WSFiZ) - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Seminaria w Ełku

Od 2017 r. seminaria naukowe z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa odbywają się w Ełku w siedzibie Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i są organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Warszawie oraz Fundacją Konrada Adenauera.

2022

25-30 września 2022 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa (Deutsch-polnisches Seminar: Sozial-Ökologische Marktwirtschaft), organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz Fundację Konrada Adenauera

2021

27 września - 1 października 2021 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2020

28-30 września 2020 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa versus pandemia i kryzys gospodarczy, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2019

22-27 lipca 2019 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2018

23-29 lipca 2018 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa. Europa, Niemcy, Polska, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2017

23–29 lipca 2017 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

Seminaria we Vlotho

Od 1991 r. do 2016 r. odbywały się corocznie polsko-niemieckie dwutygodniowe seminaria naukowe na temat społecznej gospodarki rynkowej we Vlotho (Niemcy) w ośrodku naukowym Gesamteuropäisches Studienverk e.V. (GESW) mieszczącym się przy ul. Südfeldstraße 2-4. Seminaria były sponsorowane przez Fundację Ludwiga Erharda w Bonn i były organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Ostatnie 25. seminarium odbyło się w 2016 r. Obecnie polsko-niemieckie seminaria są organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Filię w Ełku oraz Przedstawicielstwo Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

2016

14-21 sierpnia 2016 - XXV polsko-niemieckie seminarium pt. Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i w Polsce (Die ordoliberale Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und ihre Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2015

16-30 sierpnia 2015 - XXIV polsko-niemieckie seminarium pt. Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce (Die ordoliberale Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und ihre Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2014

10-24 sierpnia 2014 - XXIII polsko-niemieckie seminarium pt. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech i Polsce (Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2013

11-25 sierpnia 2013 - XXII polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2011

15-28 sierpnia 2011 - XX polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2008

10-24 sierpnia 2008 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2005

15-28 sierpnia 2005 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)