Czwartki u Ekonomistów

Konwersatoria "Czwartki u Ekonomistów"

Konwersatoria “Czwartki u Ekonomistów" to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej i komentowanej.

Do dyskusji zapraszani są nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury oraz dziennikarze. Organizatorzy uznając, że od dłuższego czasu rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne, podjęli wyzwanie deklarując:

Pragniemy przywrócić naukowcom, ekspertom oraz publicystom właściwą rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju.

2023

18.05.2023 - seminarium pt. Zmieniamy świat na lepsze – wyzwania (nie tylko) współczesnego managera w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 15:30.

11.05.2023 - seminarium pt. Reforma 2.0 - oczekiwania versus efekty, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Oddział PTE w Krakowie oraz Oddział PTE w Poznaniu w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 20:00.

16 marca 2023 r. - seminarium pt. Spotkanie wokół książki Jana Toporowskiego Michał Kalecki. Biografia Intelektualna organizowane w sali im. Edwarda Lipińskiego, 16 marca 2023 r o godz. 17:00 przy ul. Nowy Świat 49, lok.103, transmitowane w mediach społecznościowych PTE. Obecność swoją zapowiedziało Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

2022

1 grudnia 2022 r. - seminarium pt. Przedsiębiorstwa państwowe w globalnej gospodarce, organizowane w sali im. Edwarda Lipińskiego 10 listopada br. o godz. 15:30 na ul. Nowy Świat 49, lok.103, transmitowane w mediach społecznościowych PTE.

10 listopada 2022 r. - seminarium pt. Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy, organizowane w sali im. Edwarda Lipińskiego 10 listopada br. o godz. 12:00 na ul. Nowy Świat 49, lok.103.

12 maja 2022 r. - seminarium pt. Disentangling Consequences Of Russia's Invasion On Ukraine. An Interdisciplinary Perspective, organizowane w języku angielskim na platformie Zoom.

7 kwietnia 2022 r. - seminarium na temat najnowszej książki Profesora Grzegorza W. Kołodko pt. Świat w Matni. Czwarta część trylogii.

2021

25 listopada 2021 r. - seminarium pt. Modele ustroju społeczno-gospodarczego, Kierunki ewolucji, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim. Debata odbyła się w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej oraz Czwartku u Ekonomistów.

28 października 2021 r. - debata pt. Innowacyjność w gospodarce - szanse i bariery

14 października 2021 r. - seminarium pt. Finanse agrobiznesu – specyfika, stan i perspektywy, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

7 października 2021 r. - seminarium pt. Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce. Czy istnieją powody do obaw?

30 września 2021 r. - debata nt. Funkcjonowanie instytucji państwa w warunkach rewolucji cyfrowej

15 lipca 2021 r. - debata nt. Przyszłość pracy w warunkach globalizacji

Pojekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

24 czerwca 2021 r. - debata nt.: Jak budowa koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG wpływnie na polską gospodarkę?

2020

30 stycznia 2020 r. - debata nt. Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa z udziałem dr hab. Hanny Kuzińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Jerzego Żyżyńskiego, członka Rady Polityki Pieniężnej i dr Marka Bełdzikowskiego, radcy prawnego i doradcy podatkowego specjalizującego się w VAT. Podstawą dyskusji była książka pod redakcją naukową Hanny Kuzińskiej pt. "Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa". Wydawnictwo Poltext 2018.

16 stycznia 2020 r. - debata nt. Gospodarka nieposłuszna ekonomistom. W dyskusji wzięli udział: prof. Andrzej Sopoćko, prof. Andrzej K. Koźmiński, prof. Alojzy Z. Nowak. Debacie przysłuchiwał się Sebastian Skuza, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

2006-2019

Seminaria z cyklu Czwartki u Ekonomistów, organizowane w latach 2006-2019 są dostępne na stronie archiwalnej