Powrót do strony głównej

Przegląd Ekonomiczny

Przegląd Ekonomiczny (Oddział w Poznaniu)

„Przegląd Ekonomiczny” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Oddział PTE w Poznaniu.

Pierwszy numer reaktywowanego czasopisma „Przegląd Ekonomiczny” (czasopismo to wcześniej było wydawane w latach 90. ubiegłego wieku) ukazał się w 2011 r. Oprócz autorów polskich (przede wszystkim ekonomistów i prawników) w „Przeglądzie Ekonomicznym” publikowali swoje artykuły autorzy zagraniczni (z USA, Rosji, Bułgarii i Ukrainy).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej czasopisma: https://www.pte.poznan.pl/2017-12-22-23-26-17/wydawnictwo/przeglad-ekonomiczny