Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Bieżąca edycja

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego pracę naukową (książkę) wydaną w latach 2022-2023. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem (oraz 3 egz. książki) może składać profesor nauk ekonomicznych do Biura Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które zapewnia obsługę organizacyjną Konkursu.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2024 r.

Szczegółowe zasady konkursu określa:

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonym konkursie oraz zapraszamy do składania wniosków.

Nagrodzone książki

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za prace wnoszące nowe wartości do teorii ekonomii:

2023

Uchwała Sądu Konkursowego - Załącznik

2022

Dariusz Kiełczewski, „Koncepcja zintegrowanej teorii ekonomicznej zrównoważonego rozwoju. Między mainstreamem a heterodoksją ekonomiczną”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku w 2021 r.
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie

2021

Joanna Godłów-Legiędź, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Ogłoszenie XXX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2020

Jerzy Hausner, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2019
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXIX edycji konkursu

2019

Anna Moździerz, Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo - Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXVIII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2018

Andżeka Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2017
Komunikat Sądu Konkursowego
Tył okładki
Ogłoszenie XXVII edycji konkursu
Uchwala
Regulamin konkursu
Sąd Konkursowy

2017

Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016 \ Ogłoszenie XXVI edycji konkursu
Uchwala
Regulamin konkursu
Sąd Konkursowy

2016

Michał Konopczyński, Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
Ogłoszenie XXV edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2015

Nagrody nie przyznano.

2014

Łukasz Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

2013

Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXIII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2013

Joanna Tyrowicz, Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXVII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2012

Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXI edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2011

Bożena Borkowksa, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wrocław 2009
Komunikat Sądu konkursowego
Ogłoszenie XX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2010

Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XIX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2009

Marian Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XVIII edycji konkursu
Regulamin konkursu

2008

Marcin Krawczyk, O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XVII edycji konkursu
Galeria

2007

Andrzej Graczyk, Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
Komunikat Sądu Konkursowego

2006

Andrzej Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych – Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
Komunikat Sądu Konkursowego

2005

Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004

2004

Jacek Jan Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

2003

Jan Michałek, Polityka handlowa – Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

2002

Zofia Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Bellona-PTE, Warszawa 2001

2001

Emil Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000

2000

Marek Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.

1999

Joanna Kotowicz–Jawor, Przebudowa mikroekonomiczna mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

1998

Nagrody nie przyznano

1997

Bożena Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.

1996

Zbigniew Hockuba, Droga do spontanicznego porządku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

1995

Stanisława Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

1994

Andrzej Sławiński, Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

1993

Zbigniew Czerwiński, Dylematy ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1992.

1992

Andrzej Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.