Powrót do strony głównej

Statut

Statut PTE

Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – uchwalony w dniu 16.03.2018 r.

STATUT