Powrót do strony głównej

Statut

Statut PTE

Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – uchwalony w dniu 28.11.2023 r.

STATUT