Powrót do strony głównej

Biuro Zarządu Krajowego

Dane kontaktowe do Biura Zarządu Krajowego

Dyrektor Biura Zarządu Krajowego PTE

Alicja Garlińska
tel. 22 55 15 404
e-mail: alicja.garlinska@pte.pl

Sekretariat

Jolanta Sawukajtys
tel.: 22 55 15 401, 22 55 15 405
fax: 22 55 15 444
e-mail: zk@pte.pl

Współpraca i projekty

Anna Kucharczyk
e-mail: anna.kucharczyk@pte.pl
Adam Góral
tel.: 22 55 15 415
e-mail: adam.goral@pte.pl
Włodzimierz Kastusik
tel.: 22 55 15 407
e-mail: wlodzimierz.kastusik@pte.pl

Działalność statutowa

Krystyna Łuszczyńska
tel.: 22 55 15 405
e-mail: krystyna.luszczynska@pte.pl

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Jolanta Sawukajtys
tel.: 22 55 15 418, 22 55 15 401
e-mail: owe@pte.pl

Księgowość

Jolanta Sokołowska
tel. 22 55 15 421
e-mail: jolanta.sokolowska@pte.pl

Administracja Panelu Członkowskiego PTE

ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
e-mail: iod@pte.pl

Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
00–042 Warszawa

Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464
NIP: 526-03-00-196
REGON: 007022016