Seminaria naukowe z cyklu SGR

Seminaria w Ełku (2017-2022)

sobota, 29 kwietnia 2023

Seminaria w Ełku

W latach 2017-2022 seminaria naukowe z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa, organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, odbywały się w Ełku w siedzibie Filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (obecna nazwa Uczelni: Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku). Ostatnie seminarium w Ełku zostało zorganizowane w 2022 r.

2022

25-30 września 2022 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa (Deutsch-polnisches Seminar: Sozial-Ökologische Marktwirtschaft), organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie oraz Fundację Konrada Adenauera

2021

27 września - 1 października 2021 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2020

28-30 września 2020 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa versus pandemia i kryzys gospodarczy, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2019

22-27 lipca 2019 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartości, organizowane przez: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację Konrada Adenauera oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku - Filia w Ełku

2018

23-29 lipca 2018 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa. Europa, Niemcy, Polska, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera

2017

23–29 lipca 2017 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, organizowane przez: Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, Fundację Konrada Adenauera