Konferencje Naukowe

Konferencje PTE

2022

22 listopada 2022 r. - II Ogólnopolska Konferencja pt. Ewolucja nauk ekonomicznych II. Ekonomia a pandemia COVID-19 - potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk o Finansach PAN, Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Komitetem Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitetem Nauk Demograficznych PAN, Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN.

27 października 2022 - dbyła się Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy. Tematem przewodnim było: „Nauki ekonomiczne i zarządzania. Dokonania i wyzwania”. Konferencja miała na celu podsumowanie 60-letniej tradycji działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, prezentację wyników badań w zakresie szeroko rozumianej tematyki społeczno-ekonomicznej oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kontekście dokonań oraz wyzwań przyszłości.

W skład Rady Programowej konferencji „Nauki ekonomiczne i zarządzania – dokonania i wyzwania” weszły następujące osoby:

  • prof. dr hab. Mirosław Bochenek – przewodniczący Rady Programowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich
  • dr Jarosław Oczki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Dariusz Piotrowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz

6 październiaka 2022 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Policy mix for a turbulent time, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Polskim Instytutem Ekonomicznym oraz we współpracy z narodowymi stowarzyszeniami ekonomicznymi z Czech, Słowacji oraz Węgier.

2019

26 września 2019 r. - Konfernecja pt. Michał Kalecki and the Problem of International Equilibrum, organizowana przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

28-29 stycznia 2019 r. - Jubileuszowa konferencja naukowa pt. W poszukiwaniu lepszego świata – ekonomia i polityka, zorganizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

2018

24 kwietnia 2018 r. - konferencja współorganizowana przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Temat konferencji: EKONOMIŚCI O ZAGROŻENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. Komentarze i Wnioski

Tezy, prezentacje, konspekty:

Komentarze po konferencji:

14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z pięcioma innymi Komitetami Naukowymi PAN zorganizowało konferencję nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Transmisja online z konferencji dostępna jest tutaj >>>

Prezentacje, referaty i tezy:

2017

12 grudnia 2017 r. - Konferencja pt. "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg. Zob. też: