Seminaria naukowe z cyklu SGR

Seminaria we Vlotho (1991-2016)

sobota, 29 kwietnia 2023

Seminaria we Vlotho

W latach 1991-2016 - corocznie organizowane - polsko-niemieckie dwutygodniowe seminaria naukowe z cylu Społeczna Gospodarka Rynkowa obywały się we Vlotho (Niemcy) w ośrodku naukowym Gesamteuropäisches Studienverk e.V. (GESW) mieszczącym się przy ul. Südfeldstraße 2-4. Seminaria były sponsorowane przez Fundację Ludwiga Erharda w Bonn i były organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ostatnie 25. seminarium we Vlotho odbyło się w 2016 r.

2016

14-21 sierpnia 2016 - XXV polsko-niemieckie seminarium pt. Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i w Polsce (Die ordoliberale Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und ihre Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2015

16-30 sierpnia 2015 - XXIV polsko-niemieckie seminarium pt. Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej – realizacja w Niemczech i Polsce (Die ordoliberale Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und ihre Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2014

10-24 sierpnia 2014 - XXIII polsko-niemieckie seminarium pt. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech i Polsce (Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und Polen), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

2013

11-25 sierpnia 2013 - XXII polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2011

15-28 sierpnia 2011 - XX polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2008

10-24 sierpnia 2008 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2005

15-28 sierpnia 2005 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy)

2003

17-31 sierpnia 2003 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy). Kierownictwo naukowe: Dr. Piotr Pysz, Dr. Horst-Friedrich Wünsche

2001

19 sierpnia - 2 września 2001 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy). Kierownictwo naukowe: Dr. Piotr Pysz, Dr. Horst-Friedrich Wünsche

2000

20 sierpnia - 3 września 2000 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy). Kierownictwo naukowe: Dr. Piotr Pysz, Dr. Horst-Friedrich Wünsche

1999

15-29 sierpnia 1999 - polsko-niemieckie seminarium pt. Społeczna gospodarka rynkowa w Republice Federalnej Niemiec a integracja europejska (Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europäische Integration), organizowane przez: Fundację Ludwiga Erharda w Bonn (Niemcy), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Instytut Gesamteuropäisches Studienverk we Vlotho (Niemcy). Kierownictwo naukowe: Dr. Piotr Pysz, Dr. Horst-Friedrich Wünsche