Inicjatywy

EkonomistaBiuletynOWEKongresKsiegarniaCzwartki u EkonomistówKonkursKonkurs PodręcznikWydawnictwoWynajem

Aktualności

Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych

niedziela, 26 czerwca 2022

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych. Gospodarzem spotkania był Premier Mateusz Morawiecki. W gali uczestniczyli medaliści IV Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej i jednocześnie laureaci XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Czytaj dalej

Polskie przedsiębiorstwo na rynku europejskim

wtorek, 31 maja 2022

Przedmiotem dociekań w niniejszej książce są współczesne wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach jednolitego rynku europejskiego. W intencji redaktorów i autorów praca ma być swego rodzaju hołdem naukowym złożonym prekursorowi badań nad strategiami firm działających na jednolitym rynku europejskim, przedwcześnie zmarłemu Profesorowi Andrzejowi Stępniakowi. Zamieszczone tutaj rozważania mogą stanowić swoistą kontynuację dociekań prowadzonych przez Profesora. Nie jesteśmy pewni, czy Profesor zaakceptowałby taki kierunek badań nawiązujących do jego zainteresowań, ale wiemy na pewno, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby tak się stało.

Czytaj dalej

Euro to lek na całe zło?

wtorek, 31 maja 2022

Sporo miejsca poświęciła mu „Rzeczpospolita”, tym samym podtrzymując swoją długoletnią tradycję lobbowania za zastąpieniem złotego przez euro. Nie obeszło się od przywoływania opinii dobranych ekspertów – rzecz jasna tylko podzielających ten sam punkt widzenia. Nie udzielono za to głosu reprezentantom opcji krytycznej wobec tego przedsięwzięcia. Osobiście należę do tej drugiej opcji, czemu dawałem wyraz wielokrotnie, prostując bezkrytyczne peany ku czci naszej obecności w Eurolandzie – także na łamach „Rzeczpospolitej”. Opinię swoją uzasadniałem rzeczowymi (jak sądzę) argumentami. Na wiele się to nie zdało. Niemniej nie tracę nadziei. Dlatego chcę raz jeszcze przypomnieć kilka faktów. Na wiele się to nie zdało. Niemniej nie tracę nadziei. Dlatego chcę raz jeszcze przypomnieć kilka faktów. Na wiele się to nie zdało. Niemniej nie tracę nadziei. Dlatego chcę raz jeszcze przypomnieć kilka faktów.

Czytaj dalej
Więcej postów...

Social media

Solidarni z Ukraina
#PomagamUkrainie

Artykuły i opinie

Uwarunkowania polskiej polityki gospodarczej po roku 2022

czwartek, 4 sierpnia 2022

W artykule skupiono się na wskazaniu pożądanych kierunków polityki gospodarczej w Polsce na tle jej potencjału i aktualnych uwarunkowań. Założono, że stan polskiej gospodarki jest zdeterminowany współoddziaływaniem procesów transformacji, globalizacji i integracji europejskiej. Ostatnie chronologicznie determinanty tego stanu to kryzys wywołany pandemią COVID-19 oraz agresja wojenna Rosji na Ukrainę. Wydarzenia te stworzyły zagrożenie stagflacją. Rosnące znaczenie Chin i wojna handlowa tego państwa z USA wraz z rosyjską agresją kruszą dotychczasowy międzynarodowy ład ekonomiczny. Procesy te zm...

Czytaj dalej

Jak emocje wpływają na inwestycje

czwartek, 4 sierpnia 2022

Malejący udział inwestycji w PKB w Polsce jest przedmiotem zainteresowań wielu badaczy i publicystów, czego dowodem są artykuły m.in. w „Rzeczpospolitej”. Badacze z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) Andrzej Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska i Krzysztof Zagórski omówili wyniki swoich badań w artykule „Emocjonalnie nieinteligentni” („Rzeczpospolita” 7.07.2022). Do 2015 r. stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB, zdecydowanie przekraczała w Polsce 20 proc., ale po 2015 r. widać ciągły jej spadek do rekordowo niskiego poziomu 16 proc. Dzieje się tak wbrew z...

Czytaj dalej

Zdrowy egoizm wymaga wzrostu połączonego z szacunkiem dla przyrody

czwartek, 4 sierpnia 2022

– Panie Profesorze, pandemia i związane z nią obostrzenia wywołały niepokój zarówno u przedsiębiorców, jak i u pracowników. Czy grozi nam załamanie gospodarcze? – Faktem jest, że wielu dyskutantów obawiało się kryzysu gospodarczego, a w efekcie spadku Produktu Krajowego Brutto. Trzeba sobie jednak najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy każdy spadek PKB jest niekorzystny, a każdy wzrost pożądany.

Czytaj dalej

Zimnowojenny amok

czwartek, 4 sierpnia 2022

Zainteresowane podsycaniem napięć politycznych są różne grupy, w tym także lobby energetyczne. Historyczny przełom polityczny lat 1989–1991 – dokonany także za sprawą polskiego Okrągłego Stołu, przy którym owocnie debatowaliśmy jedną trzecią wieku temu – zakończył zimną wojnę. Tamtą zimną wojnę, którą teraz trzeba określać jako pierwszą, bo oto coraz bardziej nasila się druga zimna wojna.

Czytaj dalej
Więcej publikacji...

Nowe wydarzenia

Więcej wydarzeń...

Partnerzy

Kontakt

Zarząd Krajowy

zk@pte.pl

22 55 15 401

ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa


Nr konta:
38116022020000000060847735

NIP:
526-03-00-196

KRS:
0000099464

REGON:
007022016

URL:
pte.plBiuro Zarządu Krajowego

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności