Powrót do strony głównej

Członkostwo w PTE

Jak zostać członkiem PTE?

Wyciąg ze Statutu

Członkostwo w PTE - wyciąg ze statutu

Przyjęcie w poczet członków

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonują Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (§ 12 Statutu PTE).

Osoby zainteresowane przystąpieniem w poczet członków PTE wybierają Oddział, a następnie wypełniają deklarację członkowską.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej każdego Oddziału.

Deklaracja członkowska PTE

W celu przyjęcia w poczet członków PTE wymagane jest złożenie do wybranego Oddziału wypełnionej deklaracji członkowską w formie pisemnej.

WZÓR DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PTE