Powrót do strony głównej

Ekonomiści Polscy w Świecie

ZAPROSZENIE EKONOMISTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podjęło próbę ożywienia i rozszerzenia współpracy z ekonomistami wywodzącymi się z Polski, ale zamieszkałymi na stałe za granicą. Osiągają Oni w wielu krajach znaczące sukcesy w życiu zawodowym, w tym m.in. w nauce i dydaktyce.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Z inicjatywy Prezes Honorowej, Profesor Elżbiety Mączyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podejmuje próbę ożywienia i rozszerzenia współpracy z ekonomistami wywodzącymi się z Polski, ale zamieszkałymi na stałe za granicą. Osiągają Oni w wielu krajach znaczące sukcesy w życiu zawodowym, w tym m.in. w nauce i dydaktyce.
Jesteśmy głęboko przekonani, że ożywienie tego rodzaju współpracy mogłoby przynieść wiele efektów synergicznych i wzajemnych korzyści – przede wszystkim intelektualnych, ale nie tylko.

Owoce współpracy i obustronne korzyści dobrze charakteryzuje odnowiony kontakt z nestorem polskich ekonomistów, jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mieszkającym od wielu lat w USA – Profesorem Marcinem Wyczałkowskim, który odwiedził PTE kilkakrotnie. Jego książka pt. „Życie człowieka kontrowersyjnego” została wydana przez wydawnictwo PTE i jest przez nas rozpowszechniana. Egzemplarz tej książki został przekazany Premierowi RP – Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, zaś Autor książki otrzymał z Kancelarii Premiera list z podziękowaniami.
Dla wspomagania tego przedsięwzięcia na stronie internetowej ZK PTE utworzona została specjalna zakładka "EKONOMIŚCI POLSCY W ŚWIECIE”. Zamieszczamy tam informacje o takich Osobach i Ich sukcesach. Mamy też zamiar utworzyć Koło przy ZK PTE, m.in. po to, aby Osoby takie mogły stać się jego członkami. Liczymy, że zaowocuje to licznymi przedsięwzięciami o charakterze międzynarodowym, takimi jak projekty badawcze, konferencje, stypendia, szkoły letnie itp. Planujemy również przygotowanie specjalnego informatora o ekonomistach polskiego pochodzenia za granicą.
Dlatego też zwracamy się do Polskich Ekonomistów za granicą z apelem o nawiązanie kontaktu z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Będziemy wielce zobowiązani za nadsyłanie informacji biograficznych, wraz z upoważnieniem do zamieszczenia ich na naszej stronie internetowej. Informacja taka powinna zawierać m.in. życiorys zawodowy, wraz z osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi, w biznesie itp. Prosimy również o nadesłanie wykazu ważniejszych publikacji, listy polskich Uczelni, z którymi Państwo utrzymujecie kontakty, a także innych, ważnych dla Państwa informacji. Będziemy też zobowiązani za nadesłanie zdjęcia. W miarę możliwości prosimy o nadsyłanie takich informacji w języku polskim i angielskim. Apel nasz kierujemy także do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych oraz zagranicznych placówek naukowych z nadzieją na pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia.

Kontakt

Gorąco zachęcamy do współpracy z PTE i kierowanie korespondencji na adres:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zarząd Krajowy
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa, Polska
tel. (0048) 22 55 15 401
e-mail: zk@pte.pl

Polscy Ekonomiści w Świecie