Powrót do strony głównej

Biuletyn PTE

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Biuletyn PTE (ISSN 1507-1383) to cykliczne czasopismo Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przeznaczone dla osób o zróżnicowanych zainteresowaniach, ale wspólnych motywacjach związanych z działaniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wskazówki dla Autorów tekstów publikowanych w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”: LINK

.

Współpraca

W periodyku tym podejmowana jest problematyka teorii i praktyki gospodarowania oraz mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki, w tym m.in.:

  • refleksje, ekspertyzy i opinie związane z racjonalnym gospodarowaniem w kraju i na świecie,
  • informacje o działaniach dla pożytku publicznego,
  • informacje dotyczące rozwoju zawodowego ekonomistów,
  • informacje na temat szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

Biuletyn kolportowany jest poprzez:

  • sieć regionalnych oddziałów PTE do członków PTE oraz do partnerów biznesowych,
  • sponsorów i środowisk szkolnych organizujących Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej,

Biuletyn PTE dociera do kilku tysięcy czytelników.

Osoby zainteresowane reklamą w Biuletynie PTE prosimy o kontakt telefoniczny: (022) 55 15 440.

Propozycje artykułów do Biuletynu PTE prosimy nadsyłać na adres zk@pte.pl.

Baza ICI

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ISSN: 1507-1383)” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List.

Ideą bazy ICI World of Journals jest gromadzenie informacji o wszystkich funkcjonujących czasopismach naukowych. Dzięki prezentowanym narzędziom możesz wyszukać czasopisma znajdujące się na aktualnej liście indeksacyjnej ICI Journals Master List (punktacja ICV) czy aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (punktacja MEiN). Klikając w tytuł danego periodyku przejdziesz do jego Paszportu, w którym informacje są uzupełniane i aktualizowane przez redakcje.