Powrót do strony głównej

Wspomnienia

Profesor Witold Kwaśnicki (1952 -2022)

niedziela, 13 listopada 2022

Profesor Witold Kwaśnicki (5 kwietnia 1952 - 19 lipca 2022)

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 lipca 2022 r. zmarł

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

wybitny ekonomista, znawca ekonomii ewolucyjnej, myśli liberalnej i austriackiej szkoły ekonomii; zawodowo związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; PTE korzystało z bogatego dorobku naukowego i wiedzy Profesora; był prezesem Oddziału PTE we Wrocławiu w latach 2010-2015, członkiem Prezydium Zarządu Krajowego, członkiem Rady Naukowej, członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (od 2012 r.) oraz członkiem Kapituły Konkursu im. prof. Edwarda Lipińskiego.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes PTE, Honorowa Prezes PTE, Zarząd Krajowy, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego