Powrót do strony głównej

Projekty

Środowisko naturalne w procesie gospodarowania

niedziela, 24 lipca 2022

Projekt realizowany w okresie listopad 2008 - czerwiec 2009, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Celem projektu było promowanie postaw ekologicznych w ramach głównego tematu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Rezultaty projektu:

 • W kontekście dużego zainteresowania XXII OWE zrealizowano zakładany cel jakościowy, jakim było podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników Olimpiady i ich rodzin, rozpropagowanie zasad racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami środowiska naturalnego wśród uczniów szkół i nauczycieli. Elementem, który znacznie przyczynił się do szerokiego propagowania myśli ekologicznej i utrwalania wśród nich racjonalnego podejścia do środowiska naturalnego, była integracja prowadzona w ramach „Klubu Olimpijczyka” powołanym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – uczestnictwo w konferencjach, seminariach i klubach dyskusyjnych, kontakt ze środowiskiem gospodarczym i naukowym. Także większość oddziałów prowadziła tożsame przedsięwzięcia w swoich regionach.
 • Dodatkowo wymiana doświadczeń między uczestnikami, była wspierana przez forum internetowe PTE.
 • Zorganizowano finał XXII OWE;
 • Zorganizowano koncert promujący Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród młodzieży,
 • Wydrukowano informator OWE
 • Wydrukowano plakaty
 • Wydrukowano broszury
 • Wydrukowano plakat II
 • Przygotowano i wydrukowano biuletyny PTE promujące OWE – 15 000 szt.
 • Wszelkie materiały edukacyjne promujące postawy ekologiczne, które zaplanowano w ramach XXII OWE, zostały przekazane dla młodzieży, szkół i nauczycieli (w tym materiały z ww. pozycji c-g)
 • Stworzono projekt, a następnie wykonano i prowadzono stronę internetową o tematyce edukacyjnej, ekonomicznej i ekologicznej przy stronie OWE
 • Strona dostępna jest pod adresem internetowym www.owe.pte.pl i udostępnione są na niej materiały edukacyjne, multimedialne, publikacje elektroniczne itp.
 • Wyprodukowano i przekazano gadżety promocyjne
 • Gadżety zostały przekazane podczas zawodów centralnych w Jachrance
 • Zakupiono książki o tematyce ekologicznej i przekazano je uczestnikom zawodów centralnych OWE (3 książki dla każdego uczestnika, razem zakup 300 książek):
 • Zarządzanie środowiskiem, Bazyli Poskrobko,
 • Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw .A. Chodyński;
 • Kompendium wiedzy o ekologii. red.: Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska; przekazano także, nauczycielom i szkołom publikacje z zakresu dziedziny ekonomii i zarządzania oraz ekologii ufundowanych przez sponsorów i donatorów; wyprodukowano materiały multimedialne (m.in. muzyka, zdjęcia, cytaty ekologiczne, testy naukowe i publikacje, dzwonki i tapety na telefony komórkowe) oraz publikacje elektroniczne, które następnie zostały przekazane szkołom biorącym udział w XXII OWE; informacje o Olimpiadzie pojawiały się w mediach drukowanych, jak i elektronicznych; zorganizowano zakończenie XXII OWE, podczas którego rozdano nagrody dla laureatów, nauczycieli i szkół (laptopy, oprogramowanie, aparat fotograficzny, nagrody pieniężne). Jest to jeden z elementów wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, który w kolejnym etapie realizuje się poprzez śledzenie i analizę przebiegu karier naukowych i zawodowych laureatów Olimpiady – wiele renomowanych uczelni wyższych przyjmuje laureatów bez egzaminów wstępnych.