Powrót do strony głównej

Projekty

Seminaria ekonomiczne PTE – triada debat o ekonomii i gospodarce

niedziela, 24 lipca 2022

Projekt realizowany w okresie listopad 2009 - maj 2010, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Przebieg projektu okazał się niezwykle owocny. Zorganizowano 12 debat na aktualne tematy mające decydujący wpływ na rozwój Polski okazały się bardzo interesujące dla przedstawicieli nauki, administracji, polityki, świata biznesu, mediów, a także jak zakładaliśmy dla studentów i nauczycieli powiązanych z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej. Na ich podstawie powstało wiele dokumentów – stenogramy, artykuły, opracowania, Biuletyny PTE – które utrwalają w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, dorobek niekiedy wielogodzinnych i burzliwych dyskusji.

Dzięki projektowi liczni naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele mediów, mieli okazję zapoznać się z materiałami, które w sposób realny mogą inspirować przemiany oraz reformy w Polsce. Ze względu na długi czas, jaki zajmuje przeprowadzenie odpowiednich procedur, aby zaobserwować konkretne efekty będziemy musieli zaczekać. Stworzona została platforma do otwartej debaty na fundamentalne problemy gospodarcze i i społeczne. Swoje poglądy mogli wymieniać nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele innych nauk – został więc osiągnięty efekt interdyscyplinarności organizowanych dyskusji. Seminaria były otwarte nie tylko dla wysokiej klasy specjalistów, także studenci mając wolny wstęp włączani byli w proces myślenia strategicznego. Szczególny akcent był kładziony właśnie na rozwój polskiej myśli strategicznej. Na koniec warto zaznaczyć, że dzięki wielorakości źródeł przekazu informacji oraz łatwemu dostępowi do niej, osiągnięty został cel popularyzowania wiedzy oraz edukacji ekonomicznej w Polsce.