Powrót do strony głównej

Projekty

Przedsiębiorczość Akademicka - Skuteczny Transfer Wiedzy

niedziela, 24 lipca 2022

Projekt realizowany w okresie kwiecień 2009 - marzec 2010

Celem projektu była promocja przedsiębiorczości akademickiej typu SPIN OFF/SPIN OUT wśród przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych regionu. Oferta szkoleniowa oraz doradztwo specjalistyczne skierowana były do pracowników naukowych i studentów.

W procesie rekrutacji były wyłaniane osoby, które zamierzają w przyszłości założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Uczestnicy projektu przeszli przez szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia były prowadzone odrębnie dla kadry naukowej i studentów. Uczestnicy projektu po ukończeniu cyklu szkoleń i warsztatów otrzymali certyfikaty unijne. W ramach projektu prowadzone było również doradztwo specjalistyczne.

Szkolenia obejmowały następującą tematykę:

  • Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE,
  • Outsourcing w praktyce,
  • Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej,
  • Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy strukturalnych,
  • Warsztaty innowacyjności,
  • PR, czyli jak kreować wizerunek firmy,
  • Autoprezentacja,
  • Motywacja i zarządzanie zespołem,
  • Coaching.

Zajęcia prowadzili trenerzy posiadający bogate kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. Spin off - nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielniania się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-off są przedsięwzięciami, które są niezależnie od organizacji macierzystej.

Spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-out są powiązane kapitałowo lub operacyjnie z organizacją macierzystą.