Powrót do strony głównej

Projekty

Edukacja społeczno-gospodarcza niezbędnym elementem obywatelskości

niedziela, 24 lipca 2022

Projekt realizowany w okresie luty 2010 - listopad 2010 w ramach dofinansowania z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu była realizacja 9 seminariów ekonomicznych na bieżące tematy ekonomiczno-społeczne oraz przygotowanie 10 lekcji e-learningowych i wdrożenie.

Streszczenie:

Wiedza obywateli Polski z zakresu zachodzących zmian gospodarczo-społecznych) jest często niewystarczająca bądź błędna. Skutkuje to zbyt często złymi decyzjami nie tylko w sferze przedsiębiorczości, która jest bardzo istotna, ale także w odniesieniu do życia społecznego i politycznego. Błędna ocena możliwości i stopnia wpływu określonych podmiotów gospodarki, państwa, trzeciego sektora oraz ludzi zajmujących w tych strukturach istotne stanowiska, na sytuację gospodarczą i społeczną, może skutkować przejawianiem się niewłaściwych postaw społecznych. W kontekście podejścia krytycznego do wolnorynkowej gospodarki czy działań sfery państwowej, jeżeli owa krytyka oparta jest na nieprawdziwych przesłankach, najniebezpieczniejsze jest ciążenie ku postawom populistycznym. Natomiast błędne decyzje w sferze przedsiębiorczości skutkują w długim okresie zubożeniem i w konsekwencji powstawaniem szeregu niekorzystnych zmian, jak obniżenie chęci i możliwości korzystania z dobrodziejstw kultury, zmniejszenie dostępu do istotnych źródeł informacji czy komunikacji, obniżeniem aspiracji edukacyjnych, a w końcowym efekcie spowolnieniem rozwoju kapitału społecznego. Konsekwencją jest zahamowanie postępu, a nawet regres w postawach obywatelskich. Nasz program przy pomocy dwóch połączonych ze sobą modułów edukacyjnych - spotkań konferencyjnych i kursów e-learningowych - będzie miał na celu wytworzenie bądź utrwalenie wśród młodych ludzi (15 - 24 rok życia) postawy opartej na rzetelnej wiedzy o elementarnych procesach gospodarczo-społecznych w podejściu dożycia obywatelskiego. Nieodzownym elementem bycia aktywnym i świadomym obywatelem, w który także chcemy wyposażyć uczestników projektu, jest wiedza z zakresu prowadzenia finansów osobistych, która jest bazą do osiągania w życiu sukcesów i zadowolenia.