Powrót do strony głównej

Projekty

Akademia Liderów Organizacji Pozarządowych

czwartek, 30 czerwca 2022

Część liderów organizacji pozarządowych w Warszawie, posiada braki w zakresie efektywnego kierowania ich działaniami i rozwojem. Konsekwencją tego jest niepełne wykorzystanie potencjału w zakresie realizowania przez nich działań statutowych – pożytku publicznego. Można wskazać cztery główne obszary, w których biegłość, przekłada się na sprawne działanie organizacji: zarządzanie strategią i działaniami, pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych, prowadzenie komunikacji zewnętrznej przy wykorzystaniu narzędzi marketingowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Każdy z tych elementów, jest ważny, aby instytucja działała efektywnie.

Strona internetowa projektu: https://projekt.pte.pl/

Organizacja pozarządowe wykonują liczne zadania pożytku publicznego. Ich specyfika oraz model funkcjonowania sprawia, że ich działalność jest uzależniona od wielu zmiennych czynników – np. możliwości członków organizacji do poświęcenia swojego wolnego czasu, wsparcia wolontariuszy, czy środków finansowych pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych. Często duża nieprzewidywalność co do zasobów umożliwiających realizację działań, wpływa na stabilność i efektywność organizacji. W warunkach dużej niepewności szczególnie ważna jest rola osób nimi zarządzających, ich ekspercka wiedza oraz doświadczenie. Organizacje zarządzane są w większości przez osoby, które doskonale orientują się w problematyce, dla której rozwiązania dana instytucja powstała. Niestety duża ich część posiada braki umiejętności w zakresie zarządzania, finansów, marketingu i komunikacji.

Projekt pt. "Akademia Liderów organizacji pozarządowych" sfinansowano przez Narodowy Instytutu Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 w wysokości 152 110 zł.

Akademia Liderów Organizacji Pozarządowych - to projekt edukacyjno-doradczy, skierowany jest do pracowników zarządzających organizacjami pozarządowymi z terenu Warszawy i woj. mazowieckiego. W bogatym merytorycznie, 10-miesięcznym szkoleniu, w jego dwu edycjach, wzięło udział 60 uczestników reprezentujących 53 organizacje.

Realizacja tego projektu przyniosła nie tylko wymierne korzyści związane z rozwojem PTE, ale również prestiżowe. PTE wzmocniło swoją pozycję w środowisku organizacji pozarządowych.