Powrót do strony głównej

Posty

Zmarł prof. Jerzy Wilkin [Informacja o pogrzebie]

środa, 11 stycznia 2023

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 10 stycznia 2023 r. zmarł prof. dr hab. Jerzy Wilkin, wybitny ekonomista, znawca problemów rozwoju gospodarczego, ewolucji oraz transformacji systemów społeczno-ekonomicznych, instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju, metodologii i filozofii ekonomii, ekonomicznej roli państwa i sektora publicznego. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przewodniczący Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego, przewodniczący Rady Programowej czasopisma Ekonomista.

Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1996-1999), dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1990-1992), kierownik Katedry Ekonomii Politycznej WNE UW (1996-2014). Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w tym Instytucie. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, honorowy profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wybitny humanista, dla którego podstawowym wyznacznikiem aktywności naukowej było poszukiwanie prawdy i służenie drugiemu człowiekowi. W jednym ze swoich tekstów napisał:

Wybieram więc, podobnie jak J. Tischner,

filozofię zaangażowaną,

inspirującą do działań ograniczających «ludzki ból»,

zwłaszcza ten ból, który ma społeczno-ekonomiczne korzenie.

Takiej postawy uczył tych, którzy pod Jego kierunkiem prowadzili badania i zdobywali stopnie i tytuły naukowe.

Niezwykle szlachetny człowiek o wielkim sercu i empatii.

Żegnamy naszego serdecznego Przyjaciela.
Jurku – za wszystko Tobie dziękujemy!
Pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes
Honorowa Prezes
Zarząd Krajowy
Rada Naukowa
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Redakcja kwartalnika "Ekonomista"
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

INFORMACJA O POGRZEBIE

Msza żałobna odprawiona zostanie w piątek, 20 stycznia 2023 roku o godzinie 13:15 w kościele św. Jozefata przy ul. Powązkowskiej 90. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Niemniej jednak istnieje możliwość dokonania wpisu w udostępnionej wirtualnej księdze kondolencyjnej: https://www.irwirpan.waw.pl/ksiega-kondolencyjna/

Zamiast kwiatów Rodzina prosi o dobrowolne wpłaty na Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa na Ursynowie.

Do pobrania:

Ekonomia jest piękna? Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Jerzemu Wilkinowi, red. Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Scholar 2015