Powrót do strony głównej

Posty

Zmarł Pan Profesor Andrzej Wernik

wtorek, 19 marca 2024

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Wernika, ekonomisty, wykładowcy akademickiego, wybitnego znawcy finansów publicznych. Pan Profesor przez wiele lat współpracował z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, był członkiem Rady Programowej „Ekonomisty”, Rady Naukowej oraz niezawodnym uczestnikiem debat PTE. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego wielką życzliwość, cenne uwagi i wsparcie.

Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes, Honorowa Prezes, Zarząd Krajowy, Rada Naukowa,
Komitet Redakcyjny „Ekonomisty” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach.