Powrót do strony głównej

Posty

Zmarł prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz

środa, 24 stycznia 2024

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 4 stycznia 2024 r. zmarł prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz. Wybitny znawca w zakresie organizacji i zarządzania, innowacji, heurystyki, przedsiębiorczości, metod rozwiązywania problemów i konsultingu. Ekspert Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związany ze Szkołą Główną Handlową gdzie przez wiele lat kierował Zakładem Przedsiębiorczości. Dziekan Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Profesor w dziedzinie Nauk Ekonomicznych.

W latach 1997-98 lider projektu PHARE (doskonalenie dyrektorów w Centrum Administracyjnym i Gospodarczym Rządu Polskiego). Kierownik naukowy publikacji branżowych. Szkolił kadry menażerskie, wypromował pięciu doktorów, recenzował dorobek naukowy wielu naukowców. Autor ponad 300 artykułów naukowych i ponad 30 książek. Współpracował z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

Zawsze wierzył w ludzi, chętnie wspierał tych którzy byli w jego otoczeniu Niezwykle szlachetny człowiek. Światło, mądrość i miłość, którymi emanował pozostaną z nami. Żegnamy naszego serdecznego Przyjaciela, rodzinnego i pogodnego człowieka.

Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes, Honorowa Prezes, Zarząd Krajowy, Rada Naukowa, Komitet Redakcyjny „Ekonomisty” Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego