Powrót do strony głównej

Posty

Nie żyje prof. Włodzimierz Siwiński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999

środa, 7 czerwca 2023

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, wybitny ekonomista, badacz relacji w handlu międzynarodowym, systemów walutowych i różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1979-1981), dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1981-1984), prorektor (1987-1993) i rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1993-1999). Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005-2010). Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. Bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.


Prof. Włodzimierz Siwiński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993-1999.
Źródło: UW

  • Kondolencje Andrzeja Muszyńskiego:

W dniu 13 maja 2023 roku zmarł Profesor Włodzimierz Siwiński. Naukowiec, rektor i społecznik. Żył godnie, ekonomicznie, twórczo i produktywnie. O funkcjonowaniu i rozwoju szkół wyższych zwykł mówić spokojnie, z namysłem i świadomością skutków projektowanych reform. Nawiązywał do ocen naukowo-badawczych z pozycji makroekonomii, ekonomii politycznej, zasad współpracy międzynarodowej lub teorii kosztów komparatywnych. Przyczynił się do uporządkowania debaty publicznej o przyszłości nauki i edukacji w Polsce. Miał wpływ na PTE, kierowanie i planowanie przyszłości naukowej Towarzystwa. Szczególnie ciepło wspominam rozmowy i współpracę z Profesorem ramach koordynacji przygotowań do VII Kongresu Ekonomistów Polskich, który obradował 25 i 26 stycznia 2001 roku pod hasłem „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej”. To wtedy, na przełomie XX i XXI wieku, PTE podejmowało nowe, ważne wyzwania w zakresie planowania rozwoju edukacji ekonomicznej i poprawy jakości kształcenia w Polsce.

Pozostanie w mojej i mam nadzieję, w Naszej pamięci!

  • Uroczystosci pogrzebowe:

Uroczystości pożegnania odbyły się w czwartek, 25 maja 2023 r. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w Kościele Sióstr Wizytek, Krakowskie Przedmieście 34, o godz. 11.30. Po niej odbyły się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45.