Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Bieżąca edycja

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii wydaną w latach 2020-2021:
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonych konkursach oraz zapraszamy do składania wniosków.

Nagrodzone książki

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, Sąd Konkursowy postanowił przyznać nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego za prace wnoszące nowe wartości do teorii ekonomii:

2021
Joanna Godłów-Legiędź, Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Ogłoszenie XXX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2020
Jerzy Hausner, Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2019
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXIX edycji konkursu

2019
Anna Moździerz, Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo - Wschodniej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXVIII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2018
Andżeka Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2017
Komunikat Sądu Konkursowego
Tył okładki
Ogłoszenie XXVII edycji konkursu
Uchwala
Regulamin konkursu
Sąd Konkursowy

2017
Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016 \ Ogłoszenie XXVI edycji konkursu
Uchwala
Regulamin konkursu
Sąd Konkursowy

2016
Michał Konopczyński, Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
Ogłoszenie XXV edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2015
Nagrody nie przyznano.
Ogłoszenie XXIV edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2014
Łukasz Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXIII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2013
Joanna Tyrowicz, Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXVII edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2012
Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XXI edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2011
Bożena Borkowksa, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wrocław 2009
Komunikat Sądu konkursowego
Ogłoszenie XX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2010
Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XIX edycji konkursu
Uchwala - Regulamin konkursu - Sąd Konkursowy

2009
Marian Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XVIII edycji konkursu
Regulamin konkursu

2008
Marcin Krawczyk, O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
Komunikat Sądu Konkursowego
Ogłoszenie XVII edycji konkursu
Galeria

2007
Andrzej Graczyk, Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005
Komunikat Sądu Konkursowego

2006
Andrzej Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych – Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
Komunikat Sądu Konkursowego

2005
Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004

2004
Jacek Jan Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003

2003
Jan Michałek, Polityka handlowa – Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

2002
Zofia Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Bellona-PTE, Warszawa 2001

2001
Emil Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000

2000
Marek Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.

1999
Joanna Kotowicz–Jawor, Przebudowa mikroekonomiczna mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

1998
Nagrody nie przyznano

1997
Bożena Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.

1996
Zbigniew Hockuba, Droga do spontanicznego porządku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

1995
Stanisława Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

1994
Andrzej Sławiński, Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

1993
Zbigniew Czerwiński, Dylematy ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1992.

1992
Andrzej Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.