Powrót do strony głównej

Ekonomiści polscy w świecie

Leven Bożena

czwartek, 30 czerwca 2022

Bożena Leven ukończyła studia magisterskie na wydziale Handlu Zagranicznego na SGPiS i doktorat z ekonomi na uczelni Cornell University w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1992 wykłada międzynarodowa ekonomie na uczelni TCNJ w Stanach Zjednoczonych na stanowisku profesora, zajmując się pracami badawczymi dotyczącymi rynków finansowych Europy Wschodniej i Centralnej. Od 2018 roku jest dziekanem Szkoły Biznesu na amerykańskiej uczelni TCNJ. W trakcie kariery naukowej pracowała tez dla ONZ, Banku Światowego i Fundacji Forda uczestnicząc w pracach badawczo naukowych dotyczących transformacji finansowej w Polsce i Europie Centralnej. Oprócz kariery naukowej od 2011 roku pełni stanowisko Dyrektora Wykonawczego Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA) z siedziba w Nowym Jorku.