Powrót do strony głównej

Posty

Czwartek u Ekonomistów "Przedsiębiorstwa państwowe w globalnej gospodarce" | Relacja

czwartek, 1 grudnia 2022

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) w dniu 1 grudnia 2022 r. zorganizowało – w formie stacjonarnej oraz online - „Czwartek u Ekonomistów” nt. Przedsiębiorstwa państwowe w globalnej gospodarce. Seminarium poświęcone było problemom poruszanym w książce Macieja Bałtowskiego i Grzegorza Kwiatkowskiego pt. State-owned Enterprises in the Global Economy, wydanej w 2022 r. przez Routledge (London - New York).

W debacie udział wzięli – związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - autorzy: prof. Maciej Bałtowski i dr Grzegorz Kwiatkowski, a następnie komentarz naukowy przedstawił dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW, z Uniwersytetu Warszawskiego. Gospodarzem i moderatorem spotkania był prof. Łukasz Hardt, wiceprezes PTE. Prof. Maciej Bałtowski swoje wystąpienie rozpoczął od konstatacji, iż gospodarka jako przedmiot analiz cały czas „ucieka” badaczom. Ekonomiści muszą „gonić” rzeczywistość. Omawiana książka dotyczy gospodarki sprzed 4-5 lat, czyli już innej epoki. Pandemia, wojna w Ukrainie, postępujący kryzys klimatyczno-energetyczny niezwykle silnie wpływają na gospodarkę. Skutkiem tych trzech dramatycznych problemów jest wzrost ingerencji państwa w gospodarkę. Ekonomiści godzą się z faktem, że rola państwa znacząco rośnie. Następnie prof. Maciej Bałtowski przedstawił funkcje pełnione przez przedsiębiorstwa państwowe – rynkową, fiskalną, rozwojową, socjalną, strategiczną (ekspansja zagraniczna), drapieżczą (przedsiębiorstwa państwowe jako narzędzie do realizacji renty politycznej). Zwrócił uwagę, jak różne są udziały przedsiębiorstw państwowych w poszczególnych krajach - biorąc pod uwagę Chiny i USA różnica jest 120-krotna. Państwa z małą liczbą przedsiębiorstw państwowych to we wszystkich przypadkach kraje rozwinięte, natomiast z dużą liczbą przedsiębiorstw państwowych – to kraje rozwijające się i dwa wysoko rozwinięte: Norwegia i Włochy. Dr Grzegorz Kwiatkowski przedstawił problemy związane z badaniami empirycznymi dot. przedsiębiorstw państwowych. Przedsiębiorstwo państwowe jest kategorią bardzo różnie rozumianą, niezwykle zróżnicowaną wewnętrznie. Innym zagadnieniem jest kwestia, gdzie postawić granice między przedsiębiorstwem państwowym a pozostałymi podmiotami. Kolejnymi trudnościami są: brak jednolitych źródeł danych z tego zakresu w skali świata oraz kaskadowe struktury własności (pośrednia własność państwa). Dr hab. Jan Hagemejer, prof. UW, zaprezentował strukturę omawianej książki. Zwrócił m.in. uwagę, iż zbyt mało miejsca w publikacji poświęcono dynamice poszczególnych firm. Zaproponował również kilka zagadnień do dalszych pogłębionych dyskusji z tego obszaru, np. niespójność przedsiębiorstw państwowych, efektywność przedsiębiorstw państwowych w porównaniu z niepaństwowymi, produktywność prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Pytania z sali dotyczyły m.in. wpływu przedsiębiorstw państwowych na pracę (satysfakcję z pracy, poziom bezrobocia), a także na rozwój gospodarczy i demokrację.

Spotkanie poprowadził prof. Łukasz Hardt, wiceprezes PTE.

TRANSMISJA

Transmisja NA ŻYWO YouTube PTE oraz fejsbuka PTE

Do pobrania:

PROGRAM_Czwartek u Ekonomistów 1 XII 2022 g.15.30_Przedsiębiorstwa pańswowe w globalnej gospodarce.pdf