Powrót do strony głównej

Posty

Seminarium "System emerytalny jako narzędzie redystrybucji"

czwartek, 2 marca 2023

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zorganizowały w dniu 14.03.2023 r. seminarium nt.: SYSTEM EMERYTALNY JAKO NARZĘDZIE REDYSTRYBUCJI

Program seminarium:

15.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

  • prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przew. KNE PAN
  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE
  • prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
  • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przew. RN PTE

15.20- 16.00 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe)

  • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – prezes ZUS, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
  • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH - Prorektor ds. Nauki, Szkoła Główna Handlowa

16.00-17.00 – Pytania, komentarze, dyskusja

18.00-17.30 – Podsumowanie i zakończenie

Moderatorzy:

  • dr hab. Marek Kośny, prof. UEW
  • prof. dr hab. Bogusław Fiedor

Organizatorzy:

Obsługę techniczną online na platformie MS Teams zapewnił INE PAN.