Powrót do strony głównej

Posty

Czwartek u Ekonomistów pt. „Reforma 2.0 - oczekiwania versus efekty”

czwartek, 11 maja 2023

Dziękujemy wszystkim uczestnikom seminarium z cyklu CZWARTEK U EKONOMISTÓW na temat "Reforma 2.0 - oczekiwania versus efekty", które było organizowane w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 20:00 w formie hybrydowej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie, Oddział PTE w Krakowie oraz Oddział PTE w Poznaniu. Zakres merytoryczny debaty panelowej oscylował m.in. wokół następujących zagadnień: (1) Jaki wpływ miała reforma 2.0 na sprawy z finansowe uczelni, w tym w szczególności na wynagrodzenia pracowników?; (2) Czy doktoraty i habilitacje nadane przez rady dyscyplin są lepsze niż przez rady wydziału?; (3) Jak wygląda sytuacja w zakresie integracji uczelni w ramach metropolii? Wysoka frekwencja (ponad 140 uczestników seminarium) świadczy o dużym zainteresowaniu tą tematyką i stanowi przyczynek do kontynuowania tej debaty w ramach kolejnych seminariów.

Seminarium z cyklu CZWARTEK U EKONOMISTÓW na temat "Reforma 2.0 - oczekiwania versus efekty" było organizowane w dniu 11 maja 2023 r. o godz. 20:00.

Program seminarium

20:00 - 20:10 - Powitanie gości

 • prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  Profesor nauk ekonomicznych. Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od 2019 jest zastępcą przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Ekonomista”.

20:10 - 20:30 - Referat wprowadzający pt. Reforma szkolnictwa wyższego 2018 r. ocena i sugestie nowelizacji ustawy

 • prof. dr hab. Tadeusz Wawak, em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Profesor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół: ekonomii, integracji gospodarczej, ekonomiki jakości i kompleksowego zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwie, urzędach administracji publicznej, służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym.

20:30 - 21:30 - Dyskusja panelowa

 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest kierownikiem Zakładu Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

 • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog, specjalizujący się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym. Jest Kierownikiem Katedry Polityk Publicznych UEK.

 • prof. dr hab. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  Profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się m.in. w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, bankowości, zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym. Członek licznych rad nadzorczych oraz prezes Akademickiego Związku Sportowego.

21:30 - 21:50 - Sesja pytań i odpowiedzi

21:50 - 22:00 - Podsumowanie

 • prof. dr hab. Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Miejsce

Seminarium odbyło się w formie hybrydowej:

 • online LINK DO SEMINARIUM ONLINE

 • stacjonarnie – w trzech lokalizacjach: a) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Nowy Świat 49, lok. 103
  b) Oddział PTE w Poznaniu, ul. Piątkowska 122/3
  c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, Sala Muzealna, I piętro

Osoby zainteresowane udziałem stacjonarnym: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nagranie i materiały z seminarium

Fotorelacja

Fotorelacja z wydarzenia