Powrót do strony głównej

Posty

Nominacje do Kapituły nagrody za zasługi na rzecz Edukacji Ekonomicznej

piątek, 22 marca 2024

Doceniając wkład w rozwój edukacji ekonomicznej w Polsce Komitet Organizacyjny Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 nominował prof. Mariana Gorynię oraz prof. Elżbietę Mączyńską do Kapituły nagrody za zasługi na rzecz Edukacji Ekonomicznej.

21 marca 2024 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie na uroczystej Gali Roku Edukacji Ekonomicznej nominacje do Kapituły nagrody za zasługi na rzecz Edukacji Ekonomicznej otrzymali:

Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to najważniejsze w Polsce coroczne forum dyskusji, wymiany doświadczeń oraz rozwoju międzyśrodowiskowej współpracy i działań w zakresie nowoczesnej edukacji ekonomicznej. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, oświaty, szkolnictwa wyższego i mediów.

Rok Edukacji Ekonomicznej (REE) to wspólna inicjatywa sześcu największych organizacji tealizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w polsce.

Ustanowienie roku 2024 - decyzją Senatu RP - Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych.