Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Wiślańskie zjazdy ekonomistów (1957–1968)

środa, 31 sierpnia 2022

Każdy z Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ma jakieś szczególne osiągnięcie, które wykraczało daleko poza regionalne znaczenie...

Kolejne części artykułu były publikowane w „Biuletynie PTE” nr 1, 2 i 3/2022

Do pobrania:

Alojzy Czech_Wiślańskie zjazdy ekonomistów