Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Rosnący kredyt napędza inflację? Nie teraz!

czwartek, 4 sierpnia 2022

Współcześnie polityka pieniężna sprowadza się głównie do zmieniania wysokości oficjalnych stóp procentowych. Ale dlaczego właściwie wyższe stopy procentowe miałyby hamować inflację?

Banki centralnie często mają skłonność do kręcenia jedynym im dostępnym „pokrętełkiem” – podstawową stopą procentową – to w lewo, to w prawo, nawet gdy brak ku temu merytorycznej podstawy w skrupulatniejszej analizie sytuacji gospodarczej. Ma to często miejsce w trakcie przyspieszonej/wysokiej inflacji.

Leon Podkaminer
Pełna publikacja: obserwatorfinansowy.pl