Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Jak poskromić inflację

czwartek, 4 sierpnia 2022

Wielu powszechnie szanowanych ekonomistów krajowych twierdzi, że „realnie ujemne stopy nie poskromią inflacji”. Wynika stąd, że de facto postulują podniesienie nominalnych stóp NBP do rzędu 10 proc. Nie ulega wątpliwości, że taka podwyżka szybko przełożyłaby się na oprocentowanie detalicznych stóp procentowych od kredytów, tak już udzielonych, jak i nowych.

Leon Podkaminer
Pełna publikacja: rp.pl