Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Jak emocje wpływają na inwestycje

czwartek, 4 sierpnia 2022

Malejący udział inwestycji w PKB w Polsce jest przedmiotem zainteresowań wielu badaczy i publicystów, czego dowodem są artykuły m.in. w „Rzeczpospolitej”. Badacze z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) Andrzej Koźmiński, Adam Noga, Katarzyna Piotrowska i Krzysztof Zagórski omówili wyniki swoich badań w artykule „Emocjonalnie nieinteligentni” („Rzeczpospolita” 7.07.2022). Do 2015 r. stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB, zdecydowanie przekraczała w Polsce 20 proc., ale po 2015 r. widać ciągły jej spadek do rekordowo niskiego poziomu 16 proc. Dzieje się tak wbrew zapowiedziom rządu podniesienia jej do 25 proc. Tymczasem potrzeby inwestycyjne wydają się być olbrzymie, co wynika z konieczności transformacji energetycznej i przejścia na źródła odnawialne. Cały przemysł motoryzacyjny stoi przed wyzwaniem końca ery spalinowej i przestawia się na silniki elektryczne czy wprowadzania aut-robotów, bez kierowców. Technologie sztucznej inteligencji (AI) w wielu miejscach zastąpią ludzi. Pandemia, a teraz wojna wymagają zmian łańcuchów dostaw, co jest kolejnym impulsem do intensyfikacji innowacji.

Marian Gorynia Piotr Banaszyk Jan Polowczyk

Do pobrania:

Jak emocje wpływają na inwestycje?