Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Gdy złoty słaby, po pierwsze, nie panikować!

czwartek, 4 sierpnia 2022

W reakcji na wojnę na Ukrainie gwałtownie osłabiły się względem euro waluty głównych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bliskich sąsiadów Ukrainy. Z kolei „kosztem” euro wzmacniały się dolar, frank szwajcarski i funt brytyjski – waluty krajów bardziej odległych od teatru działań wojennych.

W rezultacie złoty, czeska korona i forint jeszcze bardziej słabną w stosunku do dolara i franka. Od początku kryzysu względem euro (i innych „mocnych” walut) wyraźnie słabnie też waluta Szwecji – bałtyckiego sąsiada Rosji.

Leon Podkaminer
Pełna publikacja: rp.pl