Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Wysoka płaca minimalna zachęca do pracy, ale też może ograniczać zatrudnienie

wtorek, 20 września 2022

I rząd, i pracodawcy mają argumenty co do płacy minimalnej. Z jednej strony trzeba ludziom wyrównywać koszty wysokiej inflacji, z drugiej są negatywne sygnały z gospodarki, także te, iż niektóre branże będą zwalniać, np. w budownictwie.

Na ten moment sytuacja na rynku jest bardzo dobra, ale przy wysokiej płacy minimalnej nowi pracownicy mogą nie być zatrudniani. Jednocześnie wysoka płaca minimalna może zachęcić do pracy osoby dziś nieaktywne - mówili goście audycji Rządy Pieniądza: prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wykładowca SGH oraz Piotr Palutkiewicz, wiceprezes Warsaw Enterprise Institiute.

Ekonomiści odnieśli się przedstawionej przez Radę Ministrów wysokości płacy minimalnej na rok 2023 r. Wyniesie ona od stycznia 3.490 zł brutto, a od lipca 3,600 zł brutto. W powiązaniu ze wzrostem płacy minimalnej zgodnie z prawem rośnie np. wysokość wynagrodzenia za pracę w porze nocnej czy za postojowe. Wyższe kwoty są odprowadzane z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wypadkowe, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy na Fundusz Pracy. Wyższe są zasiłki chorobowe czy odprawy.

Czytaj więcej na stronie: polskieradio24.pl