Powrót do strony głównej

Artykuły i opinie

Czy możliwa jest ekonomia umiaru?

czwartek, 18 sierpnia 2022

Przybywa zagrożeń dla przetrwania cywilizacji. Pora zatem na działania, które – o ile nie zdołają ich zlikwidować, przynajmniej powinny maksymalnie oddalić je w czasie...

Marian Gorynia Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej.

Modne stało się ostatnio mówienie o rozwoju świata, także gospodarki w kategorii szoków: gospodarczych, sanitarnych, środowiskowych, klimatycznych itp. Szoki zmieniają świat, ale nie jest to świat deterministyczny, fatalistyczny czy katastroficzny – dużo, choć nie wszystko, zależy od ludzkich wyborów. Proporcje pomiędzy tym, co zależy od nas a tym, co zależy od innych czynników są zmienne, dynamiczne i dodatkowo poddane oddziaływaniu sprzężeń zwrotnych.

prof. Marian Gorynia
Pełna publikacja: alebank.pl