Recenzje

Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Recenzje
 • Jan Komorowski: Recenzja książki Andrzeja Buszko pt. "Mechanizmy szarej strefy"
 • Paweł Kozłowski, recenzja książki: Kazimierz Łaski, "Wykłady z makroekonomii: gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia", red. nauk. Jerzy Osiatyński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. – 275 s.
  Więcej
 • Andrzej Buszko; Recenzja książki: Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności [Review of „Stylized Facts and Contemporary Challenges’’, Źródło: ROCZNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WSM w Ciechanowie, Tom IX Zeszyt 1-4 (2015)
 • Hanna Kuzińska, recenzja książki pt. "Mit pieniądza" prof. Andrzeja Sopoćko 
 • Leszek Jasiński, recenzja książki pt. "Mit pieniądza" prof. Andrzeja Sopoćko, PWN, Warszawa 2015 
 • Józefa Famielec, recenzja książki Jerzego Gospodarka, pt. "Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Część I. Zagadnienia ogólne", Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, ss. 205, źródło: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 8.
  Więcej

 • Andrzej Bajorek, Neopesymista Bożyk, recenzja książki Pawła Bożyka pt. "Apokalipsa według Pawła - Jak zniszczono nasz kraj", Wydawnictwo Wektory, 2015 r.
  Więcej
 • Zbigniew Wilkiewicz, Mark Blyth: Wie Europa sich kaputtspart. Die gescheiterte Idee der Austeritätspolitik. Dietz Verlag. Bonn 2014, 348 S.
  Mehr
 • Marcin Kula, recenzja książki Andrzeja K. Koźmińskiego pt. "Czas pokera", Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 347. Źródło: "Kultura i Społeczeństwo" (2014, nr 4).
  Więcej
 • Ewa Gruszewska,  recenzja książki pt.: "Ład gospodarczy a współczesna ekonomia", pod red. Piotra Pysza, Anny Grabskiej, Michała Moszyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, ss. 283. Źródło: "Optimum. Studia ekonomiczne" nr 5/2014
  Więcej

 • Władysław Markiewicz, "Fizjonomia III RP",  recenzja książki Grzegorza W. Kołodko pt. „Droga do teraz”,  „RES HUMANA”, nr 1/2015
  Więcej
 • Józefa Famielec, recenzja książki pt. "Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne", pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
  Więcej
 • Julian Daszkowski, „Historia myśli organizatorskiej” według W. Gogłozy i K. Księskiego jako synekdocha ewolucji idei zarządzania, Difin 2013 Warszawa, 375 stron
  Więcej

 • Zdzisław Lekiewicz, Księga poświęcona przyszłemu Nobliście?, recenzja książki pt. "Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji"
  Więcej
  Więcej (blog)
 • Elżbieta Mączyńska, Breaking Promises As a Syndrome of Institutional Disorder, luty 2013 (międzynarodowa konferencja naukowa pt. "20 lat reform gospodarczych w Europie Środkowej i Wschodniej" połączona z debatą na temat współczesnych problemów gospodarczych w Pan-European University na Słowacji - więcej)
  Więcej

 • Lech Jaczynowski, recenzja książki Mirosława Sułka "POTĘGA PAŃSTW - MODELE I ZASTOSOWANIA". Wydawnictwo Ramber, Warszawa 2013
  Recenzja
 • Krzysztof Masłoń - recenzja książki Witolda Kieżuna "Magdulka i cały świat", Wydawnictwo Iskry, 2013 r.
  Więcej
  Więcej
 • Prof. Michał Gabriel Woźniak o książce prof. Grzegorza W. Kołodko „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.
  Więcej

 • 9 września 2013 r., StudioOpini.pl - "PKB albo PKB", Piotr Rachtan, recenzja książki "Błąd pomiaru" J. E. Stiglitza, A. Sena, J-P. Fitoussi, Wydawnictwa PTE. 
  więcej
 • Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, 2013 - książkę reenzuje Sebastian Płóciennik
  więcej
Więcej >>>

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu