Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Aktualności
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne informuje, że uroczystości pogrzebowe Profesora Zdzisława Sadowskiego odbędą się we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie ul.Powązkowska 43/45

 • 28-29 stycznia 2019 r. „W poszukiwaniu lepszego świata – ekonomia i polityka”. Akademia Leona Koźmińskiego. Specjalna jubileuszowa konferencja naukowa. World Day (28.01) - wyłącznie po angielsku, Polski dzień (29.01) - wyłącznie po polsku.
  Więcej
 • 11 grudnia 2018 r. Akademia Leona Koźmińskiego. Sesja informacyjna międzynarodowej akredytacji AACSB skierowana do polskich uczelni. AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business to największa na świecie sieć edukacji biznesowej, łącząca studentów, środowisko akademickie oraz przedsiębiorstwa w celu rozwoju edukacji biznesowej na całym świecie. AACSB International to organizacja non-profit prowadzona przez oddanych wolontariuszy i pracowników, której celem jest zapewnienie jakości programów szkół biznesowych, rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk z zakresu edukacji biznesowej, wymiana opinii i wspieranie rozwoju zawodowego kadry akademickiej.
 • 6 grudnia 2018 r. - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Konferencja "Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodległości.
 • 6 grudnia 2018 r. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbyła się debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Komitet Nauk o Finansach PAN pt. Świat bankowości. W dyskusji wzięli udział: prof. Leszek Dziawgo, prof. Alfred Janc, prof. Stanisław Owsiak, prof. Małgorzata Zaleska. Moderatorem była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie

  Transmisja online
  Galeria zdjęć

 • 5 grudnia 2018 r. - Konferencja z okazji Światowego Dnia Konkurencji: "Konkurencja w erze cyfrowej".
 • 27 listopada 2018 r. – tym razem wyjątkowo we wtorek. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbyła się debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Forum Myśli Instytucjonalnej pt. Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno - instytucjonalne. W dyskusji wzięli udział: prof. Anna Ząbkowicz, prof. Maciej Miszewski, prof. Paweł Chmielnicki, dr Sławomir Czech, prof. Janina Godłów – Legiędź. Moderatorem była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Zrozumieć kapitalizm. Ujęcie ewolucyjno-instytucjonalne Red. Anna Ząbkowicz, Maciej Miszewski, Paweł Chmielnicki, Sławomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018. Pełna wersja książki do pobrania>>>

  Transmisja online

  Galeria zdjęć

   

 • Mamy przyjemność polecić film pt."How The Economic Machine Works in 30 minutes by Ray Dalio"
  Link do filmu
 • Senat Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie przyznał prof. Grzegorzowi W. Kołodko tytuł Honorowego Profesora za wybitne osiągnięcia naukowe    Więcej
 • 26 listopada 2018 r. - w Szkole Głównej Handlowej odbyło się 5 Forum Rachunkowości. W tym roku temat przewodni Forum brzmiał: „W kierunku przyszłości: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowości”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objęło patronatem to wydarzenie.
   
 • 22 listopada 2018 r. odbyła się Gala z okazji wręczenia Nagrody Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Tegorocznym laureatem został prof. Krzysztof Obłój za książkę "Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość”. Nagrodę i pamiątkowy dyplom przekazali prof. Elżbieta Mączyńska, przewodnicząca Kapituły Konkursu, prof. Marek Rocki i prof. Roman Sobiecki.
  Więcej
 • 15 listopada 2018 r. – w ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbyła się debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Bank Polskiej Spółdzielczości pt. Wspólna polityka rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego. W dyskusji wzięli udział: Waldemar Guba - dyrektor departamentu strategii, analiz i rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdzisław Kupczyk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Bartosz Kublik, prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moderatorem była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Transmisja online
  Finansowanie sektora AGRO, jako czynnik rozwoju lokalnego - Bartosz Kublik, prezes Zarządu BS Ostrów Mazowiecka
  Wspólna Polityka Rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego, Zdzisław Kupczyk, prezes Zarządu Banku BPS S.A. 
  Wspólna Polityka Rolna UE fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego - Dr Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju
  Udział polskiej bankowości spółdzielczej w realizacji wspólnej polityki rolnej - prof. Jan Szambelańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Galeria zdjęć
 • 14 listopada 2018 r. Posiedzenie Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich połączone z wykładem dr hab. Andżeliki Kuźnar, tegorocznej Laureatki Nagrody im. Prof. Edwarda Lipińskiego nt. nagrodzonej książki „Międzynarodowy handel produktami wiedzy”.
  Transmisja online
  Galeria z posiedzenia rady
  Galeria z wykładu
 • 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Prof. Elżbieta Mączyńska jest przewodniczącą Kapituły Nagród.
  Więcej
 • 30 października 2018 r. odbyło się seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN związane z przyznaniem tegorocznej Nagrody Nobla za osiągnięcia w dziedzinie nauk ekonomicznych Williamowi D. Nordhausowi i Paulowi M. Romerowi. Więcej    Galeria zdjęć

   

  Krzysztof Malaga: Paul Michael Romer Laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 roku
  Stanisław Czaja: Wkład Williama Nordhausa, laureata Nagrody Nobla z 2018 roku, do dorobku współczesnej myśli ekonomiczne    
  Grzegorz Wiśniewski, Bartłomiej Pejas: Wpływ polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce
  Grzegorz Wiśniewski, Andrzej Curkowski, Bartłomiej Pejas: Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

  Grzegorz Wiśniewski: Polska energetyka oderwana od ekonomii

  Grzegorz Wiśniewski: Osobliwości polskiej energetyki umykają teoriom ekonomicznym noblistów

   

  Transmisja online cz. 1>>> 
  Transmisja online cz. 2>>>

 • 25 października 2018 r., Katowice -  odbyła się w Konferencja Naukowa pt. "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    Więcej        Zdjęcia
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego dla dr hab. Andżeliki Kuźnar

  23 października 2018 r. - podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wręczono Nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego dr hab. Andżelice Kuźnar za książkę „Międzynarodowy handel produktami wiedzy”. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. Jerzy Wilkin, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Bogdan Ślusarz.  Zdjęcia
 • 19 października 2018 r. W Koszalinie odbyła się konferencja „Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych” połączona z obchodami 25-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Patronat Honorowy objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wykład pt. „Globalne trendy w gospodarce – następstwa dla rozwoju regionalnego” wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska. W ramach uroczystości jubileuszowej obchodzono również 60-lecie istnienia koszalińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • 18 października 2018 r. Związek Banków Polskich w ramach Klubu Polska 2025+ zorganizował dyskusję „Sztuczna Inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?”. W spotkaniu wzięli udział: Karolina Marztanowicz z IBM, prof. Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzej Sobczak ze Szkoły Głównej Handlowej. Moderatorem debaty był Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
  Więcej
 • 18-19 października 2018 r. W ramach cyklicznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń odbyły się konferencje: XVI Warsaw International Banking Summit oraz XII Insurance Forum. Patronem Honorowym było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Więcej
 • 8 października 2018 r. Profesor Edward C. Prescott, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 r. za wkład w badania realnych cyklów koniunkturalnych, został doktorem honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego. Laudację wygłosił prof. Grzegorz W. Kołodko, a autorem Opinii w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa był prof. Marian Gorynia, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Więcej
 • 8 października 2018 r. Nobel z ekonomii przyznany. - William D. Nordhaus i Paul M. Romer zostali laureatami tegorocznej, 50. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za prace nad zmianami klimatu i innowacjami w aspekcie długoterminowej analizy makroekonomicznej - ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
 • 3 października 2018 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca tegoroczną edycję Programu Lider z powołania.
  Więcej
 • 1 – 2 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja AI & Big Data Congress. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, komunikowanie się urządzeń różnego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji stanowi najważniejsze know how współczesnego biznesu. Patronem Honorowym było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Więcej
 • Świat bankowości ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych - o tym m.in. piszą współautorzy książki „Świat bankowości”, pod redakcją naukową Małgorzaty Zaleskiej, która ukazała się w Wydawnictwie Difin. Książka otrzymała patronat i rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.
  Więcej
 • 1 października 2018 roku w wileńskim Domu Kultury Polskiej w odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Wykład inauguracyjny - ,,Przesilenie cywilizacyjne – nowe trendy w gospodarce globalnej’’ wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Więcej
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipińskiego dla Andżeliki Kuźnar. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 25 września 2018 r. wybrało tegorocznego Laureata Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego. Sąd Konkursowy przyznał Nagrodę PTE Andżelice Kuźnar za książkę „Międzynarodowy handel produktami wiedzy”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2017.
  Komunikat
  O książce
 • Nobliści i prof. Grzegorz W. Kołodko w Nowym Jorku

  Prof. Grzegorz W. Kołodko razem z laureatami Nagrody Nobla - prof. Edmundem S. Phelpsem i prof. Josephem E. Stiglitzem wziął udział w konferencji poświęconej ekonomicznym konsekwencjom polityki prezydenta USA Donalda Trumpa - "The Economic Consequences of Mr. Trump: Jobs, Wages, Trade, Growth, Health and Satisfaction". Gospodarzem konferencji było Centrum Badań nad Kapitalizmem i Społeczeństwem na Columbia University w Nowym Jorku. Przed kilkoma laty - w roku 2011 - wydawnictwo Columbia University Press opublikowało bestsellerową książkę prof. Grzegorza W. Kołodko "Truth, Errors, and Lies: Economics and Politics in a Volatile World".
 • Narodowe Centrum Nauki kładzie nacisk na jakość badań realizowanych w ramach projektów finansowanych ze swych środków. Dlatego też, w trosce o ciągłe podnoszenie poziomu prac badawczych zwraca uwagę na zjawisko określane mianem „drapieżnej nauki”, odnoszące się do tzw. predatory journals and publishers.
  Więcej
 • Piketty i co dalej? W PWN opublikowana została praca zbiorowa odnosząca się do jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapitał w XXI wieku”, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty.
  Więcej
 • Co zrobisz, jeśli nie będziesz musiał martwić się o czynsz?
  szlinder okladkaKiedy będziesz mogła wybrać najlepszą ofertę pracy, a nie taką, na którą musisz się zgodzić? Gdy będziecie mogli kształcić się i rozwijać, nie poświęcając cennego czasu na dorabianie? Rewolucja jest bliżej, niż wam się wydaje. Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Polecamy książkę Macieja Szlindera „Bezwarunkowy dochód podstawowy”.
  Więcej

 • Opublikowany został e-book powstały po 60 Kongresie Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, poprzedzony wykładem ambasadora Francji w Polsce Pierre'a Levy     Więcej
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objęło patronatem książkę Thomasa Pikettty'ego "Do urn obywatele!", Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Książka ukaże się wkrótce.    Okładka
 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku zorganizowała w lipcu br., już po raz drugi, seminarium naukowe poświęcone Społecznej Gospodarce Rynkowej   Więcej
 • Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka pod red. Iwony Jakubowskiej-Branickiej. Książka została wydana w ramach projektu „Dlaczego paraformalność działa. Dyfuzja ‘chwilówki’ w Polsce”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS6/01506.
  Książka do pobrania bezpłatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
 • PTE podpisało porozumienie o współpracy 4 narodowych stowarzyszeń ekonomicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Porozumienie, przyjęte w formie „Memorandum of Understanding” przewiduje zintensyfikowanie współpracy między tymi stowarzyszeniami, w tym organizowanie cyklicznych konferencji naukowych, przyznawanie specjalnej nagrody dla wybitnych młodych naukowców i wymianę doświadczeń organizacyjnych.     Więcej         Treść Memorandum
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza. Książka powstała dzięki współpracy i dofinansowaniu Fundacji Konrada Adenauera. 
  Książka do pobrania bezpłatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
  Wersja przeznaczona dla czytników - plik .epub
 • 3 lipca 2018 r. -odbyło się uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych. Spotkanie miało miejsce w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Rozwoju. Gospodarzem spotkania był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Tadeusz Kościński. Ponadto w uroczystym zakończeniu udział wzięli dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Zdjęcia
  W dniu uroczystego zakończenia XXXI Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujący sposób prowadził Pan Marek Dietl – prezes Zarządu Giełdy.  Zdjęcia
 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Państwowej Uczelni Wyższej „Uniwersytet Bankowości” przebywała delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elżbietą Mączyńską.  Więcej
 • Prezentujemy komentarze i wnioski   z konferencji EKONOMIŚCI O ZAGROŻENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI, która miała miejsce 24 kwietnia 2018 r. w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie 
 • 7 czerwca 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Czy Chiny zbawią świat?", miała miejsce w Domu Ekonomisty ul. Nowy Świat 49, Warszawa   Galeria zdjęć   Zaproszenie   Stenogram
  Grzegorz W. Kołodko: Chiny mogą pomóc światu. "Rzeczpospolita" 6 czerwca 2018 r.
  Prof. G. W. Kołodko: Jako ekonomista patrzę z większym niepokojem na stosunki polityczne na świecie niż na to, co dzieje się w gospodarce. Zła polityka nie sprzyja dobrej gospodarce- Radio TOK FM - audycja EKG - 7 czerwca 2018 r. Więcej
  O debacie Nowy Jedwabny Szlak zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna
  Transmisja online - nowy link>>>

   

  Janusz Komosiński -  Wypowiedź w debacie PTE dnia 7 czerwca 2018 na temat „Czy Chiny zbawią świat?’

  Fotografia z wręczenia nagrody dla prof. Grzegorza W. Kołodko za przekroczenie 100 tysięcy książek opublikowanych przez Wydawnictwo Prószyński. Zdjęcie 1, zdjęcie 2

 • 6 czerwca 2018 r. - ukazała się książka „Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie” autorstwa Petera Frase"a, przełożył Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji  Okładka
 • Economicus 2018: Znamy laureatów
  Więcej     O konkursie

 • Rusza kolejna edycja konkursu UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Pula nagród wynosi 25 tys. zł. Prace można składać do 31 października 2018 r.
  Więcej

 • 29 maja 2018 r. - spotkanie z Profesorem Grzegorzem W. Kołodko "Kołodko 100 000 plus czyli rekordowe nakłady książek" - godz. 18.00, salon EMPIK, Nowy Świat 15/17   Zaproszenie
  Zdjęcie1      Zdjęcie2
 • 24 maja 2018 r. - odbyło się konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
  Zaproszenie
  Transmisja online >>>
  Stenogram
  Galeria zdjęć

  Robert Olesiński: Kiedy państwowe może być lepsze?

 • 16 maja 2018 r. - ukazała się książka „Sukces i szczęście. Dobry los a mit merytokracji” autorstwa Roberta H. Franka, z angielskiego przełożył Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji           Okładka
 • Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego była w przeszłości ozodobiona pięknymi obrazami, wypożyczonymi na ten cel z Muzeum Narodowego. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym wycinkiem historii z działalności PTE. Więcej

 • Zakład Metaekonomii Instytutu Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji zaprasza studentów i doktorantów do udziału w konkursie na esej metaekonomiczny. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł. Termin zgłoszeńdo 30 września 2018. Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronach: www.metaekonomia.ibrkk.pl www.filozofia-ekonomii.pl

 • 24 kwietnia 2018 r. - ukazała się książka „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku” autorstwa Macieja Szlindera, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem medialnym tej publikacji    Okładka
 • 24 kwietnia 2018 r. -  konferencja współorganizowana przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Temat konferencji: EKONOMIŚCI O ZAGROŻENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.     Komentarze i Wnioski
  Zaproszenie i program   Galeria zdjęć  Stenogram

   

   

  Tezy, prezentacje, konspekty:

  Marian Gorynia - program i organizacja konferencji - prezentacja
  Ryszard Rapacki - tezy
  Ryszard Rapacki - prezentacja
  Jerzy Hausner, Andrzej Sławiński - prezentacja
  Stanisław Gomułka -  Uwagi do referatu Jerzego Hausnera i Andrzeja Sławińskiego
  Stanisław Gomułka - dla "Faktu" o gospodarczych wizjach PiS
  Marek Belka - konspekt

  Komentarze po konferencji:
  Arkadiusz J. Derkacz - komentarz
   
  Transmisja online>>> aktualny link </

 • 19 kwietnia 2018, już po raz siódmy, odbyło się, zorganizowane przez Miasto Ząbki, doroczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców oraz kolejna edycja „Rozmów o gospodarce”, prowadzonych przez prof. Elżbietę Mączyńską, prezes PTE, która rozmawiała z ambasadorem Armenii w Polsce JE Edgarem Ghazaryanem i Łukaszem Walerianem, przedstawicielem Development Foundation of Armenia i jednocześnie prezes zarządu spółki Blue Idea. Z dyskusji oraz prezentacji wynikało, że Armenia ma do zaoferowania Polsce spore pokłady dobrze wykształconych specjalistów, szczególnie z branży IT, którzy u nas są obecnie poszukiwani. Istnieją także duże możliwości w zakresie współpracy gospodarczej, a mieszkańcy Armenii dobrze czują się w Polsce i szybko aklimatyzują w nowym środowisku. Więcej>>

 • 17 kwietnia 2018 r. - List gratulacyjny do prof. Grzegorza W. Kołodko, nowego Członka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk, przesłała Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  „Nadanie tego tytułu stanowi wyraz uznania dla imponującego dorobku Pana Profesora, przyczyniającego się do rozwoju nauki ekonomii polskiej i światowej” – podkreślił w piśmie przewodniczący Rady Naukowej PTE, prof. Marian Gorynia.
  Zob. też:   Gratulacje od Rady Naukowej PTE    / Gratulacje od Prezes PTE   / ZdjęcieDyplom 

 • 12 kwietnia 2018 r. w warszawskim Domu Ekonomisty odbyła się debata z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "NEOLIBERALIZM, TURBOKAPITALIZM, KRYZYS", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz "Le Monde diplomatique – edycja polska".
  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>

  dr Arkadiusz J. Derkacz: „Idee muszą spotkać interesy, interesy muszą spotkać idee” – a gdzie tu człowiek? (komentarz do debaty)

 • 7-8 kwietnia 2018 r. w Serocku k/Warszawy odbyły się zawody finałowe, organizowanej przez PTE, XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycięzcą Olimpiady został Krzysztof Kropidłowski, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. II miejsce zajął Daniel Chrościcki, uczeń III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP  W Gdyni, a III miejsce - Aleksandra Dagil, uczennica XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Galeria zdjęć>>

 • 6 kwietnia 2018 r., w przeddzień zawodów finałowych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich uczestnicy spotkali się z prof. Adamem Glapińskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego. NBP już ponad 10 lat wspiera PTE w organizacji Olimpiady. Więcej>>

 • Na stronie internetowej Research Gate udostępnione zostały teksty z tomów  II i III  trzytomowej publikacji "Transformacja polska, dokumenty i analizy" pod red. prof. Stanisława Gomułki, wydanych  przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Prócz wielu dokumentów (ok. 700 w trzech tomach) znajdziemy tu rozmowy z niektórymi aktorami wydarzeń. Dokumenty są publikowane w języku oryginałów, polskim lub angielskim. Więcej>>>

 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza XXVII edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2018 r. Ogłoszenie     Więcej informacji

 • 28.03.2018 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wzięlo udział w gali przyzania nagród przez UOKiK za najlepszą pracę magisterską doryczącą ochrony konkurencji oraz w obszarze ochrony konsumentów.
  Zdjęcie z wręczenia upominków od PTE
  Więcej informacji na stronie UOKiK
 • Ukazał się nowy numer kwartalnika "Biuletyn PTE" 1/2018, poświęcony historii ruchu ekonomicznego w Polsce. Publikacja została wydana z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zapraszamy do czytania (pobierz plik)>>

 • Szanowni Państwo, informujemy, że konwersatorium, realizowane w ramach Czwartków u Ekonomistów, planowane na 22.03.2018 r. zostało odwołane. Przepraszamy!

 • Kielce, 19 marca 2018 r. - Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otworzył listę zgłoszeń dla uczestników oraz autorów referatów na międzynarodową konferencję "Gospodarowanie zasobami organizacji”, współorganizowaną z Ukrainian National Forestry University oraz Polskim Towarzystwem Ekonomiczny i ZUS Oddział w Kielcach. Konferencja jest zaplanowana na 17 września 2018. W skład jej Rady Programowej weszła prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Więcej>>

 • 14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z pięcioma innymi Komitetami Naukowymi PAN zorganizowało konferencję nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.  Transmisja online z konferencji dostępna jest tutaj >>>
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Stenogram
  Rada Programowa oraz Komitet Organizacyjny

  O konferencji na portalu KNE PAN

   

  Galeria zdjęć

  Prezentacje, referaty i tezy:
  W. Czakon - prezentacja
  W. Czakon - referat
  B. Fiedor - prezentacja
  S. Flejterski - prezentacja
  S. Flejterski - referat
  E. Gołata, M. Beręsewicz - referat
  M. Gorynia - prezentacja
  M. Gorynia - referat
  K. Jajuga - tezy
  M. Juchnowicz - referat
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - zarys koncepcji
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - prezentacja
  E. Kwiatkowski - referat
  S. Sudoł - referat
  M. Szreder - prezentacja
  M. Szreder - referat
  J. Wilkin - tezy
  A. Wojtyna - tezy

 • 20 lutego 2018 r. - debata pt. KRYTYCZNE TEORIE FINANSÓW I KRYZYSU, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique    Zaproszenie  Stenogram
  Transmisja online >>>

  Galeria zdjęć

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwają przygotowania do X Kongresu Ekonomistów Polskich, którego zwołanie planowane jest na jesień 2019 roku. Przedstawiamy zarys propozycji programowej, która była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Programowej Kongresu w dniu 17 stycznia 2018 roku. Pobierz plik (.PPTX)>>

 • 25 stycznia 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt."Gospodarka - kwestie pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?"

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>

  Prezentacje:
  Dr Paweł Drobny: FILOZOFICZNY KONTEKST ZMIAN W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ   
  Dr Paweł Drobny: Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej (tekst wystąpienia)  

  Andrzej Madej: Nowoczesność dla wolności
  Andrzej Madej: wideo prezentacja - Solidarny Rozwój Wiedzy     

 • 17 stycznia 2018 r. -odbyło się kolejne otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN,  siedzibie Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49. Temat seminarium: „Ekonomia behawioralna a ekonomia głównego nurtu”

  Zapis wideo>>
  Stenogram >>
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>  

  Prezentacje:
  - dr hab. Karolina Safarzyńska: Behavioral economics and beyond
  - prof. dr hab. Adam Szyszka: Konsekwencje podejścia behawioralnego dla teorii i praktyki gospodarczej
  - dr Joanna Dzionek-Kozłowska: Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus
  >>> link do transmisji online

 • 12 stycznia 2018 r. - odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Więcej
 • Nowość wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu”, red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, Warszawa 2017. Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka i Ekonomia. W stronę nowego paradygmatu" , zorganizowanej 27 października 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz PTE. Książkę można pobrać za darmo w wersji elektronicznej (PDF)>>
 • Zapraszamy do zakupu książki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonałe dzieło z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym została przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujących we współczesnym świecie.
  Wstęp do ksiązki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 października 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego. Nagrodę przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za książkę „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznało Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujące 9 października 2017 r., przyznało dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podręcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosław Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016,

  - za podręcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcją naukową: Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednocześnie przyznano nagrodę drugiego stopnia za podręcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomości”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały 8 listopada 2017 r. „Porozumienie o współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich”. Umowa przewiduje m.in.: przygotowywanie przez PTE analiz ekonomicznych i ekspertyz zorientowanych na rozwijanie działań inteligentnego miasta, współorganizację szkoleń, konferencji, seminariów naukowych dot. zarządzania inteligentnym miastem, przeprowadzanie audytu finansowego, informatycznego czy prawnego w instytucjach i organizacjach miast, prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej. Zob. też: strona KIG>>

 • 18 lutego 2018 r., Łódź - Projekt "Gra Giełdowa 2018" - ogólnopolski projekt w formie konkursu, będący symulacją, w której uczestnicy inwestują wirtualne środki w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupą docelową są studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie najlepszych liceów w Polsce. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Inwestor, działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie pod patronatem PTE.

 • 21 marca 2018 r., Łódź: IV Europejski Kongres Jakości pod hasłem "Future of the Quality". Organizator: Fundacja Qualitas. PTE objęło patronat nad wydarzeniem. Więcej>>

 • 7-8 maja 2018 r., Łódź: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej wraz z Katedrą Rachunkowości UŁ oraz Instytutem Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zapraszają na konferencję "Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty" (Tobaco Hotel). Celem konferencji jest wymiana poglądów osób zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 11-13 grudnia 2017 r., Częstochowa: PTE Oddział w Częstochowie wraz Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zapraszają do udziału w „II Kongresie Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski” pod przewodnim tematem „Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności". Zobacz też:    Zaproszenie     Program     Strona II KME

 • 13 grudnia 2017 r., Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na I KONFRONTACJE MIEJSKIE pt. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA MIAST - DROGA DO SUKCESU. W programie konferencji wystąpienie prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE „Ekonomia dla miast". Konfrontacje organizowane są w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, w której uczestniczy PTE.
  Program
  Formularz zgłoszeniowy

 • 12 grudnia 2017 r. - Konferencja "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg. Zob. też:

  Transmisja online>>

  Stenogram

  Galeria zdjęć>>

  Zaproszenie>>  PROGRAM

  Sesja pierwsza godz. 14.00-16.00

  Przywitanie i prowadzenie:prof.dr hab.Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, red. Przemysław Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska

  Uczestnicy dyskusji panelowej:

  dr hab. Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloński) – Populizm i dobra wspólne. Historia pewnego nieporozumienia

  Edwin Bendyk (Polityka) – Zielona rewolucja w czasach antopocenu

  dr Zofia Łapniewska (Caledonian University w Glasgow, Uniwersytet Jagielloński) – Rozwój społeczny zamiast ekspansji kapitału. Perspektywa genderowa


  Przerwa obiadowa godz. 16.00-16.40  Sesja druga godz. 16.40-20.00

  Uczestnicy dyskusji panelowej:
  prof. dr hab. Leokadia Oręziak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Jak odzyskać solidarnościowy system emerytalny?

  Grzegorz Konat (Ekonomista, Le Monde diplomatique) – Czy inna ekonomia jest możliwa?

  dr Iwo Augustyński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – Alternatywna polityka walutowa na przykładzie UE Pobierz prezentację>>

  dr Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Terra Brasilis) – Polityka ekonomiczna lewicy latynoamerykańskiej. Próba bilansu

  Zakończenie konferencji

   

 • 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Zielona Góra: III Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski. Tytuł konferencji to jednocześnie temat główny przyszłorocznej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez PTE (miejsce: Uniwersytet Zielonogórski). Więcej>>

 • 30 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbyła się debata "INNOWACYJNE MIASTO. NOWY PARADYGMAT ROZWOJU", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Katedrą Miasta Innowacyjnego SGH oraz Krajową Izbą Gospodarczą w ramach cyklu konwersatoriów "Czwartki u Ekonomistów".

  Gośćmi debaty byli: prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zenon Kiczka, przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Anna Szelągowska, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz - jako moderator - prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z przyczyn obiektywnych nie przybył zapowiadany wcześniej Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarcze. Zapraszamy do obejrzenia jak przebiegało spotkanie:

  Zapis wideo>>
  Stenogram
  Galeria zdjęć>>
  Zaproszenie>>

  Zobacz też:  

  • Prof. Anna Szelągowska, Zrównoważony rozwój miast to nie tylko hasło (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>

  • Prof. Marek Bryx, Innowacyjne miasto - nowy paradygmat rozwoju (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>
  • Prof. Barbara Chmielewska - Uzupełnienie wypowiedzi. Pobierz (PDF)>>
 • 28 listopada 2017 r. - Otwarte Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i z udziałem Finalistów i Laureatów Olimpiady pt. „Kluczowe wyzwania współczesnej gospodarki”.
 • 28 listopada br. o godz. 12.00 - uroczyste wręczenie Nagród PTE przyznanych w 2017 r.: Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego oraz Nagród w Konkursie PTE na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii.
  - Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego - 9 października 2017 r.
  - Komunikat Sądu Konkursowego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii - 9 października 2017 r.
  Zdjęcia

 • 24 listopada 2017 r., Szczecin: IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasłem "Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych". (24.11.2017 r. - I etap konkursu, 8.12.2017 r. - II etap). Organizator Konkursu: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, partner: Narodowy Bank Polski. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 24 listopada 2017 r., Warszawa: Gala Pereł Polskiej Gospodarki pod patronatem Marszałka Senatu oraz Ministra NiSW - uroczystość wręczenia nagród anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" odbędzie się na Zamku Królewskim. Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, odbierze wyróżnienie "Perła Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Więcej>>

 • 23 listopada 2017 r., Bydgoszcz: Konferencja „Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”. Wydarzenie organizuje Oddział PTE w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki). Więcej>>

 • 22 listopada 2017 r., Warszawa: Otwarta Konferencja nt. prezentacji najnowszego raportu FOR „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość" (miejsce: Szkoła Główna Handlowa, godz. 11. Więcej>>

 • 21-22 listopada 2017, Warszawa: VIII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (Hotel Marriott). W wydarzeniu uczestniczyć będzie prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska, zasiadająca w Radzie Programowej kongresu. Więcej>>

 • ****************************************************************************************************
  AKTUALNOŚCI ARCHIWUM
  ****************************************************************************************************
 • 21-22 listopada 2017 r., Szczecin - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju". Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie. Więcej>>

 • 20 listopada 2017 r., Warszawa - Forum Rachunkowości w SGH Nr 4 pt. "Narracja w sprawozdawczości - wyzwania i obawy". Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • 17-18 listopada 2017 r., Kraków - Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomia przyszłości: państwo efektywne a sprawiedliwe?”: w czasie III Sesji plenarnej 18 listopada - wystąpienie prof. Elżbiety Mączyńskiej pt. "Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej" (Uniwersytet Ekonomiczny). Więcej>>

 • 16 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbyła się debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” pt. „Ewolucja instytucjonalna a długookresowy rozwój gospodarczy”, do której inspiracją była książka Jana K. Solarza "Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii".

  W spotkaniu uczestniczyli: autor - prof.  Jan K. Solarz, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie; dr Elżbieta Soszyńska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie; prof. Marek Garbicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mgr Krzysztof Leszczyński, b. przedstawiciel dyplomacji polskiej w Holandii oraz jako moderator - prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne debaty - wstęp wolny.

  Zobacz też:


 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Konferencja „Wyzwania Bankowości 2017: Między stabilnością a rozwojem”. Prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska prowadzić będzie w czasie konferencji Panel II pt. "Dług bez zobowiązań? Problem dochodzenia należności". Więcej>>

 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER mają zaszczyt zaprosić na debatę, do której punktem wyjścia jest książka profesorów Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego; godz. 10.30 w siedzibie Akademii w Warszawie, ul. Jagiellońska 59, Sala Senatu   Więcej>>

 • 10-12 listopada 2017 r., Łódź - X Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych uRodziny 2017: w panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy a zatrudnienie w firmach rodzinnych. Czy kolejne pokolenie sukcesorów będzie zarządzać pracownikami, czy robotami?", zaplanowanym na 11 listopada w godz. 11:30-12:30, weźmie udział prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska (Hotel Ambasador Premium). Więcej>>

 • 8 listopada 2017 r., Warszawa - X Kongres Inwestycyjny Xelion: prof. Elżbieta Mączyńska będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Wpływ normalizowania polityki monetarnej na gospodarkę. Perspektywa lokalna i globalna”, godz. 12.00-13.00 (Hotel InterContinental). Transmisja online>> Więcej>>

 • 6-7 listopada 2017 r., Warszawa - IX Konferencja dla Budownictwa: prof. Elżbieta Mączyńska oraz dr Jakub Borowski wezmą udział w dyskusji "Jak zwiększyć poziom inwestycji przedsiębiorstw" zaplanowanej w trakcie pierwszej sesji plenarnej 6 listopada w godz. 10.20-11.30 (Hotel DoubleTree by Hilton). Więcej>>

 • 6-8 listopada 2017 r., Gdańsk - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "All about economy movies", organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się 28 października 2017 r. Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE. Więcej>>

 • 26 października 2017 r.  - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"; uczestnicy: prof. Grzegorz W. Kołodko i prof. Andrzej K. Koźmiński, moderator: prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE; Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30-18.00; wstęp wolny.

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie zaprasza 27 października 2017 r. na Debatę Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rządów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania będzie prof. Grzegorz W. Kołodko, który czterokrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów (Aula główna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • XII Kongres Obywatelski odbędzie się 28 października 2017 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Więcej  Sesja IV

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 października 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej

 • Wręczenie wyróżnień Lider z powołania redakcji magazynu „WHY Story” odbyło się w czasie uroczystości 24 października 2017 r. w Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Elżbieta Mączyńska odbierze wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Więcej>>

 • VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw  - 18-19 października 2017 r.  (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elżbieta Mączyńska. Więcej

 • Jabłonna, 18-19 października 2017 r. - Konferencja "Modele społeczno-polityczne państwa. Państwo jako obiekt zmiany w warunkach przesileń cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabłonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 października 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USŁUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości” (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objęło patronat nad wydarzeniem. Więcej>>
 • Warszawa, 18 października 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wyższa Szkoła Menedżerska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

 • Lublin, 17 października 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsiębiorczości w woj. lubelskim" (gmach Trybunału Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, Urząd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Więcej>>

 • Nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka, 3 października 2017 r. ukazała się książka Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Więcej  Zapowiedź   Spis treści
  Poprzednie książki prof. Grzegorza W. Kołodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyński:
 • Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) przygotował publikację: Jan Klimek, Beata Żelazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Książka została wydana nakładem Oficyny Wydawniczej SGH. Więcej na stronie wydawcy>>
 • Nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazała się książka: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), „Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 października 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, hasło XVIII edycji: Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Więcej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany był przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Książka jest do pobrania bezpłatnie (pobierz plik pdf)

 • W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. „Państwo a gospodarka”. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa PTE. Więcej>>

 • Miło nam, że "Przegląd Statystyczny" w swoich artykułach nawiązuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Więcej   O "Ekonomiście"
 • Warszawa, 9 października 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy Świat, ul. Nowy Świat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Kołodko i prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, autorów książki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Więcej>>
 • 27 lipca 2017 r. - Wykład otwarty prezes PTE, prof. Elżbiety Mączyńskiej (SGH w Warszawie), pod tytułem "Społeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Więcej

  Niedawno ukazała się sześciotomowa publikacja Mirosława Bochenka pt. Historia myśli ekonomii. Toruń 2016
  Wstęp
  T. 1. Od starożytności do szkoły klasycznej. Okładka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okładka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły. Okładka
  T. 4. Od neomarksizmu do początków ekonometrii. Okładka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okładka
  T. 6. Współczesne szkoły ekonomiczne.  Okładka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydało książkę pt. "Państwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania się tą pozycją
  Więcej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykład otwarty prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich następstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 26 czerwca 2017 r. w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Ekonomistów. Było to już siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarząd PTE Oddział w Białymstoku Więcej  Zdjęcia

 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera książki Stanisława Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Więcej
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (współorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdańsk. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykład pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygłosił prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Więcej

 • 21 czerwca 2017 - ukazał się drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" Więcej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje między dyscyplinami”.

  KOMENTARZE:

 • 9 czerwca 2017r. - odbyło się uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania był Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Więcej
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg   Więcej
  Transmisja online
  Stenogram
  Zdjęcia


 • Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Akademia Giełdowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora działający przy Szkole Głównej Handlowej
  Więcej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Kożmińskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykład w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzących Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygłosi wykład zatytułowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 19 maja 2017 r. - książka „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymała nagrodę Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Książki. W kategorii Książka Roku zajęła III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Koźmińskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Koźmiński moderuje dyskusję na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontują swoje poglądy profesorowie Grzegorz W. Kołodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Więcej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Młodych Twórców Łazienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystawę fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko zatytułowaną OKNA. Wernisaż z udziałem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który objął patronatem cykl rozmów „Goście Kamila Dąbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Kołodko. Rozmowa dotyczyć będzie nie tylko gospodarki, lecz również  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa się w restauracji „Tęcza od kuchni”, ul. Pawła Suzina 8. Wstęp wolny Więcej 
 • Mirosław Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toruń 2016   Wstęp    Okładki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?"; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

  KOMENTARZE I UZUPEŁNIENIA:

  Więcej >>
 • 11 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Co dalej z euro?"

  KOMENTARZE:
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgłoszenia na Konkurs na   najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogłoszenie - Uchwała Regulamin, Skład Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłasza XXVI edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2017 r.  Ogłoszenie   Uchwała nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyły się zawody III stopnia (finałowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciężył Piotr Ciepliński – uczeń III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Więcej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapińskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjęcia

 • 27 marca 2017 r. -  konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokąd zmierza polska ekonomia? Wokół książki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"


 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoła Główna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjęcia
  Stenogram

 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. pt. "Udział bankowości spółdzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitału"

  KOMENTARZE:


 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjęcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. różnorodność w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wątki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku objęło honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
  Więcej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym tytułem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okładka 
  Spis treści
  Książka w naszej księgarni
 • 9 marca 2017 r. - debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "KULTURA W EKONOMII, ZARZĄDZANIU I FINANSACH".

  KOMENTARZE:


 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Konkurencyjność szkolnictwa wyższego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

   

 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miała miejsce uroczystość rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elżbieta Mączyńska, która jest w Kapitule Konkursu, wręczyła laureatom listy gratulacyjne i nagrody książkowe od PTE. Zdjęcia
 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia myślenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy Świat 49, Warszawa

  KOMENTARZE:

  • Andrzej Zybała: Polacy - naród podzielony Artykuł>>
   
 • 6 lutego 2017 r. - wykład prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budżetu państwa - gwarancja wypłat świadczeń emerytalno-rentowych". Wykład stanowił inaugurację semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, miał miejsce w siedzibie PTE. Zdjęcia
 • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondażu "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowała Elżbieta Szaruga Więcej
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Kołodko został zaszczycony tytułem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorową postawę oraz promocję w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki społecznej”. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Więcej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Kołodko został wyróżniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Więcej
 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okręgowych powołanych przy PTE w największych miastach Polski odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjęcia z zawodów w Warszawie
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych" 


 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjności", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr inż. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziału PTE w Częstochowie, został powołany w skład Społecznej Rady Gospodarczej. Więcej
  Gratulacje od Prezes PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecności 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wręczył prof. Grzegorzowi W. Kołodko dyplom przyznający zaszczytny tytuł Zagranicznego Członka Rosyjskiej Akademii Nauk. To niezwykle ważne wyróżnienie dla polskich nauk społecznych, a zwłaszcza ekonomii. Wśród Zagranicznych Członków RAS – ekonomistów znajdują się m. in. profesorowie Edmund S. Phelps, i Janos Kornai.  Dyplom   Gratulacje od Prezes PTE        Gratulacje od Rady Naukowej PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecności 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wręczył prof. Grzegorzowi W. Kołodko dyplom przyznający zaszczytny tytuł Zagranicznego Członka Rosyjskiej Akademii Nauk.
  "To wspaniałe wyróżnienie dla Pana Profesora i polskiej ekonomii stanowi piękny wyraz uznania dla Pańskiej działalności. Jestem pełna wielkiego podziwu dla dokonań Pana Profesora w obszarze harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Pańskie zasługi dla świata jako Twórcy teorii nowego pragmatyzmu są nie do przecenienia" - napisała w liście gratulacyjnymn prezes PTE prof. Elżbieta Mączyńska.
  Zob. też:  Dyplom    Gratulacje od Prezes PTE      Gratulacje od Rady Naukowej PTE
 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Państwowej Uczelni Wyższej „Uniwersytet Bankowości” przebywała delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elżbietą Mączyńską.  Więcej
Starsze aktualnośći >>

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu