Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Konsens Ekonomistów

Sondaże wśród ekonomistów

    Przez Polskę i inne kraje przetaczają się spory dotyczące stanu i przyszłości gospodarki, oraz relacji między nią a innymi dziedzinami życia. Te spory dzielą nie tylko zwykłych obywateli i walczących o ich głosy polityków, ale też ekonomistów.

     Od wybuchu kryzysu w 2008 r. spory między ekonomistami nabrały szczególnego znaczenia i nabrały rozgłosu. Główną przyczyną jest fakt, że gospodarka zaczęła sprawiać nieoczekiwane przez opinię publiczną i większość rządów kłopoty.

    Spory zintensyfikowane przez kryzys wciąż trwają wywołując konfuzję zwykłych obywateli, utrudniając przedsiębiorcom podejmowanie decyzji i powodując absurdalne spory między politykami. Sytuację utrudnia mediatyzacja debaty, bo w doborze zapraszanych ekspertów media kierują się raczej efektownością i wyrazistością, niż kompetencjami. Nieproporcjonalnie duży wpływ na przebieg debaty mają również organizacje, firmy i instytucje dysponujące znacznymi środkami na propagowanie swojego stanowiska.

    Wszystko to sprawia, że akademicko dobrze ugruntowana i podzielana przez większość ekonomistów wiedza często z trudem przebija się do opinii publicznej i traci wpływ na decyzje polityków w wielu krajach Zachodu. Dotyczy to także Polski.

    Przywrócenie pozycji solidnej, naukowo ugruntowanej wiedzy ekonomicznej w debacie i świadomości publicznej, oraz odbudowanie racjonalności debaty to warunek rozwiązania problemów, które spowodowały kryzys i blokują rozwój. Temu celowi służy stworzenie "Konsensu ekonomistów" - wspólna inicjatywa "Polityki", Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Collegium Civitas.

    Do współtworzenia "Konsensu ekonomistów" zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

    Kilka lub kilkanaście razy w roku będziemy się do państwa zwracali za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za każdym razem zadamy kilka prostych pytań (np. "Czy podatki w Polsce są zbyt wysokie"). Czasem będą one dotyczyły jednego obszaru (w przypadku pytania o wysokość podatków możemy dalej pytać: "Które podatki powinny być w najbliższych latach wyższe, a które niższe: PIT, VAT, CIT?", "Czy powinno być więcej stawek PIT?", "Czy najniższa stawka powinna być niższa, a najwyższa - wyższa?" itp.). Spodziewamy się jednak, że często pytania mogą dotyczyć kilku odrębnych zagadnień, zgłaszanych publicznie pomysłów itp.

     Badanie będzie miało charakter sondy:
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/konsensekonomistow
By wziąć w niej udział, po otwarciu powyższego linku trzeba ało zaznaczyć jedną z odpowiedzi. Na odpowiedzi będziemy czekali trzy dni. Wyniki będą liczone automatycznie, ale ujawnimy je dopiero po zakończeniu każdego badania.

    Od czasu do czasu wylosowanej grupie respondentów zadamy pytanie opisowe (w odróżnieniu od zamkniętych pytań sondy) prosząc o wyrażenie lub uzasadnienie opinii w kilku zdaniach własnym słowami.

    Wynik badania wraz z omówieniami będziemy publikowali na stronie PTE, na portalu polityka.pl i mniej regularnie w papierowych wydaniach polityki. W miarę możliwości postaramy się organizować panele omawiające i analizujące wyniki badania.

    Skoro otrzymaliście Państwo ten list, to znaczy, że zwracamy się Państwa z prośbą o udział w pilotażu, który pomoże uruchomić badanie w pełnej, obejmującej kilka tysięcy ekonomistów skali. Bardzo prosimy o pomoc.

    Nasze pilotażowe pytania dotyczą wysokości podatków.

    Bardzo dziękujemy za współpracę. Wyniki badania przekażemy Państwu możliwie szybko po jego zakończeniu.

Jacek Żakowski
Tygodnik Polityka,
Collegium Civitas

Elżbieta Mączyńska
Prezes PTE


  • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondażu "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowała Elżbieta Szaruga Więcej
  • 17 listopada 2016 r. - redaktor Jacek Żakowski komentuje wyniki trzeciego sondażu przeprowadzonego w ramach "Konsensu Ekonomistów" Więcej
  • 5 kwietnia 2016 r. - "Ekonomiści mniej optymistyczni niż władza" - redaktor
  • Marzec 2016 r. - prezentujemy wyniki drugiego sondażu pt. "Konsens Ekonomistów" tygodnika "Polityka", Collegium Civitas i PTE.
    Więcej 
  • Luty 2016 r. - 239 ekonomistów opowiedziało na pytania dotyczące podatków, skierowane w ankiecie pt. "Konsens ekonomistów" . Przedstawiamy szczegółowe wyniki, a także zachęcamy do nadsyłania własnych analiz i komentarzy: Wyniki pierwszej ankiety
  • 9 stycznia 2016 r. - Komentarz red. Jacka Żakowskiego do wyników pierwszej ankiety z cyklu "Konsens Ekonomistów".
    Więcej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu