Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Doktor nauk ekonomicznych (1992) i doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1997) na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Katedry Zarządzania Turystyką (1999-), W latach 1999-2005 prodziekan ds. studenckich, a w latach 2005-2008 dziekan Wydziału. Redaktor naczelny Zeszytu Naukowego Service Management (7 pkt. MNiSW). Członek sześciu komitetów redakcyjno-programowych wydawnictw krajowych oraz European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. Promotor 17 doktorów nauk ekonomicznych. Kierownik i główny wykonawca 7 grantów NCN/MNiSW oraz 3 grantów międzynarodowych.

Główne obszary zainteresowań naukowych: ekonomika usług, zarządzanie usługami, ekonomika turystyki, zarządzanie turystyką, marketing usług, polityka społeczno-gospodarcza, polityka regionalna, zarządzanie jakością. Autor ok. 350 publikacji naukowych, i naukowo-badawczych, w tym ok. 30 monografii naukowych (autorskich i współautorskich).
Najważniejsze publikacje zwarte:
 • Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014,
 • Fundusze Unii Europejskiej w gospodarcze turystycznej, Difin, Warszawa 2014,
 • Marketing w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013,
 • Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,
 • Informacja turystyczna, C.H. Beck, Warszawa 2010,
 • Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, C.H. Beck, Warszawa 2009,
 • Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008,
 • Jakość usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007,
 • Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie. Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE. Ponadto członek Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL". Członek-założyciel Euro-Asia Tourism Studies Association (EATSA). W latach 2005-2010 wiceprezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe (1998). Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010), Srebrna Odznaka PTE (2005), Złota Odznaka PTE (2010).

kontakt: aleksander.panasiuk@wzieu.pl, 91 4443167

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu