Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

Ukończyła studia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gdzie również uzyskała stopień doktora (1991) oraz doktora habilitowanego (2000). Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskała na wniosek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w 2014 roku. Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka pracowała na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydziała Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Ukończona w ramach nauk politycznych specjalność polityka społeczna i podjęte zatrudnienie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach zdeterminowały ścieżkę jej profesjonalnego rozwoju jako poszukiwania badawcze, których celem jest wypełnianie luki poznawczej w zakresie identyfikowania czynników decydujących o efektywnym osiąganiu celów społecznych przez organizacje świadczące usługi publiczne. Analiza treści prac monograficznych oraz kilkunastu innych publikacji głównym nurtem zainteresowań są poszukiwania rozwiązań wychodzących poza schematy organizacyjne praktykowane w sferze publicznej. Skupienie uwagi badawczej na relacji państwo/społeczeństwo obywatelskie, obejmującej organizacje publiczne, organizacje non-profit oraz nowe międzyorganizacyjne formy współdziałania w różnych sektorach życia społecznego i gospodarczego oraz na zagadnieniach związanych z wpływem charakterystycznych cech sektora publicznego na jego efektywność i funkcjonalność - jest ważnym i nowym nurtem badawczym, wzbogacającym wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Kontakt:
afw@ue.katowice.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu