Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


 

III Konwersatorium z cyklu „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” pt.  „MY, NASZ ZŁOTY I GLOBALIZACJA” odbyło się 21 września 2006 r. 

W Warszawskim Domu Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49 spotkali się przedstawicie różnych specjalizacji i zawodów, praktycy, profesorowie i młodzież.

Warto przypomnieć, że było to trzecie, kolejne spotkanie, ujęte w programie realizowanym przez Klub Dziennikarzy Biznesowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dla którego ogólnym przesłaniem pozostaje troska o przyszłość kraju. Organizatorzy systematycznie podkreślają, że „ od dłuższego czasu obserwujemy bowiem, jak rolę środowisk opiniotwórczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmują kręgi polityczne. Pragniemy odwrócić ten proces, przywrócić środowiskom nauki, eksperckim i publicystycznym właściwą im rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju” .

Po prezentacji idei programu przez prezes PTE prof. E. Mączyńską rozpoczęła się dyskusja panelowa z udziałem:

•  dr Krzysztofa Rybińskiego, wiceprezesa NBP

•  dr Macieja Krzaka, eksperta PKPP Lewiatan,

•  dr Mateusza Szczurka, głównego ekonomistę ING Bank

•  dr Cezarego Wójcika z Katedry Finansów Międzynarodowych SGH,

Moderatorem dyskusji panelowej i plenarnej był redaktor Grzegorz Cydejko.

Debatę prowadzono wokół następujących zagadnień i problemów:

•  Polacy chcą być obywatelami Europy. Czy wytyczenie celu ekonomicznego w postaci przyjęcia nowej waluty – euro – zdopinguje i zainspiruje przedsiębiorców i obywateli? Jak znacznie pobudzić to może rozwój kraju?

•  Czy, kiedy i na kiedy rząd może i powinien wyznaczyć termin przyjęcia europejskiej waluty?

•  Jak funkcjonować będzie euro po pierwszych 10 latach od jego wprowadzenia? Czy wspólna europejska waluta krzepnie i wygrywa konkurencję z pieniądzem innych stref globu, czy też stacza się ku odrzuceniu?

•  Złoty i „stare” waluty pomiędzy euro, dolarem a… „asianem” – potencjalną wspólną walutą Azji?

Do dyskusji w Konwersatorium zaproszono nie tylko ekonomistów i dziennikarzy, ale też przedstawicieli rządu, polityki, osobistości świata nauki i kultury. W programie tegorocznych spotkań ujęto podstawowe problemy naszego państwa. Zapis stenograficzny dotychczasowych debat Konwersatorium można znaleźć na stronach www.sdp.pl/kdb i www.pte.pl.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony