Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


II Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW”
odbyło się 22 czerwca 2006 r. w
Warszawskim Dom Ekonomisty przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie,

W debacie pt. „Żyjmy lepiej – reforma finansów publicznych w Założeniach do budżetu 2007” . uczestniczyli jako paneliści:

dr Rafał Antczak – ekspert Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE;
dr Stanisław Gomułka – były doradca Prezesa NBP i Ministra Finansów oraz profesor London School of Economics, a obecnie główny ekonomista Grupy PZU SA;
red. Marek Misiak – publicysta ekonomiczny „Nowego Życia Gospodarczego”;
dr Wojciech Misiąg – ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, były wiceminister finansów;
prof. Andrzej Blikle , przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha;
prof. Andrzej Wernik – członek Rady Naukowej PTE.

W imieniu PTE i organizatorów, w tym Klubu Dziennikarzy Biznesowych Karol Szwarc przybliżył ideę „Czwartków u Ekonomistów”, a wprowadzenie do dyskusji przedstawił prof. Jerzy Osiatyński , były minister finansów, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Rady Naukowej PTE.

Dyskusję moderował red. Grzegorz Cydejko, a dominowała w niej zaplanowana tematyka, tzn.:

  • Reforma wydatków publicznych to nie tylko cięcia w transferach socjalnych.
  • Zakres transferów społecznych – dlaczego Polska nie jest państwem solidarnym?
  • Modele państwa socjalnego – rozwój i kryzys idei.
  • „Powiększanie” i „wydłużanie” budżetu – założenia budżetu zadaniowego.
  • Stać nas na niższy deficyt finansów publicznych!
  • Reforma systemu podatkowego – jak ulżyć podatnikom, by wzmocnić państwo?

Rzeczywisty przebieg dyskusji odzwierciedla załączony stenogram, gorący nastrój – pierwsze zdjęcia.

O tym, w jakim stopniu realizowana była deklaracja zawarta w zaproszeniu do dyskusji każdy będzie mógł się wypowiedzieć po lekturze stenogramu.

Jej sens zawarty jest w słowach „ od dłuższego czasu obserwujemy, jak rolę środowisk opiniotwórczych w prowadzeniu debaty ekonomicznej i ustrojowej przejmują środowiska polityczne. Pragniemy odwrócić ten proces, przywrócić środowiskom nauki, eksperckim i publicystycznym właściwą im rolę w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju. W programie tegorocznych spotkań ujęliśmy podstawowe problemy naszego państwa” .


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony