Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Informator konferencyjny

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne rozpoczęło publikowanie na stronie internetowej informatora konferencyjnego poświęconego organizowanym konferencjom i seminariom ekonomicznym.  W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie na adres mailowy zk@pte.pl informacji o planowanych i organizowanych przez Państwa jednostki naukowe konferencjach i seminariach naukowych dotyczących problematyki ekonomicznej. Informacje te zamieszczać będziemy w naszym serwisie internetowym, który w naszym zamierzeniu ma stać się bazą wiedzy dla ekonomistów o odbywających się w Polsce wydarzeniach naukowych.

 Listopad 2017 r.

 • 21-22 listopada 2017 r.  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju,"  Szczecin   Więcej

 Październik 2017 r.

 • 18-19 października 2017 r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Usługi 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości" - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego   Więcej

Wrzesień 2017 r.

 • 23 września 2017 r. - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges". Organizator: Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań  Zaproszenie   Więcej
 • 22 września 2017 r. - otwarte Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Pensions, Justice and Culture." Organizator: Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej we współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem naukowym European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP), Poznań   Więcej
 • 21 - 22 września 2017 r. - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „WSPÓŁCZESNA EKONOMIA A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY” organizowana przez Katedrę Ekonomii Ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.   O konferencji   Karta zgłoszeniowa
 • 21 - 22 września 2017 r. - XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” pod hasłem Instytucje dla zintegrowanego rozwoju, Rzeszów. Organizator: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zaproszenie
  Ulotka Szablon

Czerwiec 2017 r.

 • 22-23 czerwca 2017 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu i Instytut Badań Gospodarczych zachęcają do udziału w konferencji "9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy" Miejsce konferencji: WNEiZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaproszenie
  Więcej
 • 7 czerwca 2017 r. - IV Transgraniczna Konferencja Naukowa "Rozwój na peryferiach?" Organizatorzy: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Więcej

Maj 2017 r.

 • 31 maja 2017 r., Bydgoszcz - 3-rd International Scientific Conference Civil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions CEPPIS 2017 Zaproszenie
 • 25 - 26 maja 2017 r.  - krajowa konferencja z udziałem gości zagranicznych pt. "Metodologia pracy młodzieżowych organizacji pozarządowych i młodzieżowych rad miejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym". Partner organizacyjny: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Olsztynie Plan konferencji    Zaproszenie

Kwiecień 2017 r.

 • 24 - 26 kwietnia 2017 r. - „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka, innowacje”. Katedra Finansów i Rachunkowości na Wydziale, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na V Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą relacjom między finansami i rachunkowością a zrównoważonym rozwojem. Zaproszenie

Marzec 2017 r.
 • 20 marca 2017 r. - Konferencja pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju...", Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Więcej
 • 15 marca 2017 r. - „PATRIOTYZM, PACYFIZM, SOCJALIZM – IDEE IGNACEGO DASZYŃSKIEGO W XXI WIEKU. Organizatorzy: Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji(SEC), Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM. Miejsce spotkania: Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89, Warszawa; sala, I piętro.   Zaproszenie
 
Luty 2017 r.
 

 Grudzień 2016 r.

 • 1-2 grudnia 2016 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Zielonej Górze zaprasza na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Państwo a gospodarka - wyzwania współczesności. Miejsce Konferencji: Uniwersytet Zielonogórski i PTE, Zielona Góra ul. Żeromskiego 3. Więcej

 Listopad 2016 r. 

 • 26 listopada 2016 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza na konferencją naukową pn. „Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości. Ujęcia prospektywne oraz interdyscyplinarne.”    Formularz zgłoszeniowy   Broszura nt. konferencji    Plakat

Październik 2016 r.

 

 • 28 października 2016 r. - "Jaka przyszłość dla polskiej gospodarki?” - konferencja z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego i byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. Organizator:  Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER. Miejsce: aula, ALK
  Więcej
 • 20-21 października 2016 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddziały w Częstochowie i w Warszawie serdecznie zapraszają wszystkich, zwłaszcza młodych (tj.doktorantów i doktorów) ekonomistów do udziału w I Kongresie Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, pt. "Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą". Oprócz części konferencyjnej Kongres obejmie interesujący program integracyjny i krajoznawczy ze zwiedzaniem Jasnej Góry i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Link do strony Kongresu: http://www.mlodziekonomiscipte.pl/
 • 10 października 2016 - I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki", Miejsce: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie http://www.sophiabauty.pl/konferencje-miedzynarodowe.html

 


 

Czerwiec 2016 r.

 • 16-17 czerwca 2016 r. - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej"; Warszawa - Rogów.  Szczegółowe informacje: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/#gpr.
 • 13-14 czerwca 2016 r. -IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne". Organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej na stronie: www.kep.uni.lodz.pl. 
 • June 13, 2016 - 11th Annual Conference on Addressing Competitiveness Challenges with Innovation and Institutional Change, Warsaw School of Economics, Building “C”, Auditorium I (Al. Niepodległości 128, Warsaw). The conference is free of charge, but registration is required. Please visit the conference website: www.sgh.waw.pl/weri-conference-2016
 • 6-8 czerwca 2016 r.  - XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii pt. "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska - Unia Europejska - Świat", w Międzyzdrojach.

Maj 2016 r.

 • 20-21 maja 2016 r. - Fundacja Kaleckiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji “Przemyśleć ekonomię: poza nurtem neoklasycznym”, która odbędzie się 20-21 maja 2016 r. w Warszawie. Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. Steve Keen oraz prof. Jerzy Osiatyński. Konferencja organizowana jest we współpracy z Institute for New Economic Thinking z siedzibą w Nowym Jorku, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Artes Liberales. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: cfp@kalecki.org
 • 20 maja 2016 r. - o godz. 12.00 w Sali Senatu D/202 w siedzibie uczelni Akademia Leona Koźmińskiego odbędzie się Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji z okazji 130 rocznicy urodzin prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Potwierdzenie udziału email: wandaw@kozminski.edu.pl, tel. 22 519 21 91.
 • 16-18 maja 2016 r.   -  XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej" na temat "Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego w kierunku budowy ładu zintegrowanego" organizowana przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowe informacje tutaj:  http://www.ujk.edu.pl/wzia/index.php/konferencje
 • 10 maja 2016 r. - g. 16.00, sala B17, w ślad za opublikowaniem przez profesora Andrzeja K. Koźmińskiego książki pt. "Wyobraźnia Ekonomiczna” (http://www.poltext.pl/b1975-wyobraznia-ekonomiczna.htm), Centrum Badawcze TIGER (www.tiger.edu.pl) oraz Studenckie Koło Naukowe "Tygryski" (http://www.tiger.edu.pl/tygryski/) uprzejmie zapraszają na wspólne seminarium pod takim samym tytułem. Spotkanie otwarte.

 • 10 maja 2016 roku, o godz. 13.15 - Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zaprasza na jedyny w Polsce wykład Profesora Lorda Roberta Skidelsky’ego zatytułowany „Keynes’s General Theory after 80 Years”. Miejsce:  Aula Politechniki Gdańskiej w Gmachu Głównym. Więcej: www.ekonomia-kultura-wartosci.zie.pg.edu.pl

 • 9 maja 2016 r. -  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza na seminarium, na którym prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Wilkin zaprezentuje swoją najnowszą książkę pt. „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”. Seminarium odbędzie się 9 maja 2016 r. o godz. 11.00 w sali nr 203 (II piętro), ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
 • 7 maja 2016 r. - "Warszawa/Berlin. Miasta (w) relacji", debata w godz. 16.00 – 17.30. Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 2. Rejestracja tutaj:
 • 6 maja 2016 r., g. 10.30 - 13.30 - dyskusja panelowa pt. "Stan państwa opiekuńczego i trendy w dialogu społecznym w Polsce i Unii Europejskiej", Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa
  Więcej

 


Kwiecień 2016 r. 

 

 • 22 kwietnia 2016 r. - ogólnopolska konferencja naukowa na temat: "Społeczne gospodarowanie",  organizowana przez Oddział PTE we Wrocławiu
 • 15-16 kwietnia 2016 r. - w Poznaniu odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, organizowana przez Katedrę Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Gościem honorowym tegorocznej Konferencji będzie profesor Edward Altman – światowej sławy autorytet w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, profesor finansów w Stern School of Business, New York University (do sierpnia 2015 r.). Więcej na temat konferencji: http://www.konferencja-wige.ue.poznan.pl/

 • 14 kwietnia 2016 r. - "Władza ekonomiczna, nierówności i demokracja" - to tytuł wykładu prof. Amita Bhaduriego w Instytucie Studiów Zaawansowanych, 14 kwietnia o 18.00, przy ul. Foksal 16. Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.
  http://www.krytykapolityczna.pl/instytut/prof-amit-bhaduri-economic-power-inequality-and-democracy

 • 14 kwietnia 2016 r. - SGH, w g. 9.00–10.30 - wykład prof. Edwarda Altmana (w jęz. angielskim) pt. "EWOLUCJA METOD PREDYKCJI BANKRUCTWA", g. 11.00–13.00 "PREDYKCJA BANKRUCTWA - POLSKIE MODELE I DOŚWIADCZENIA" panel dyskusyjny z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej.
 • 8 kwietnia 2016 r. - Profesor  Grzegorz Kołodko zaprasza na konferencję naukową pt. PRZEDSIĘBIORSTWO – GOSPODARKA – SPOŁECZEŃSTWO organizowaną z okazji 75-lecia Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego. W trakcie spotkania odbędą się trzy panelowe dyskusje: Zarządzanie, Socjologia, Ekonomia. Konferencja odbywa się w auli uczelni, o godz. 10.30.
 • 4-5 kwietnia 2016 r. - Konferencja "Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych". Organizatorzy: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Miejsce konferencji: Łódź (patronat honorowy PTE).
  Więcej
 • 5 kwietnia 2016 r. - konferencja pt. RYZYKO NADUŻYĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH CZY MOŻNA JE ZMIERZYĆ, CZY MOŻNA JE LEPIEJ KONTROLOWAĆ?. Godz. 10.30, Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10A, Warszawa. Rejestracja i program pod adresem: http://ryzykowzamowieniach.evenea.pl/  Marzec 2016 r.

 

 • 31 marca – 1 kwietnia 2016 roku - IV  Kongres Nauk o Zarządzaniu odbędzie się w Warszawie. Miejscem obrad, sesji naukowych, warsztatów dyskusyjnych oraz uroczystego bankietu będzie Hotel Marriott. Kongres odbędzie się w roku Jubileuszu 90-lecia istnienia TNOiK, stowarzyszenia naukowego non-profit o profilu badawczo-edukacyjnym.
  Więcej
 • 16 marca 2016 r. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje debatę z okazji Światowego Dnia Konsumenta Konsument na rynku usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce. Godz. 10.00-13.30,  Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1. Rejestracja do 9 marca br. za pomocą systemu on-line. Transmisja on-line
 • 11-12 marca 2016 r. - konferencja naukowa "Integralność i jej falsyfikaty w praktyce biznesowej" . Organizatorzy: Społeczna Akademia Nauk i Leeds Beckett University 

Grudzień 2015 r. 

 
 • 11 grudnia 2015 r.  – całodniowe seminarium Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii pt. „Filozoficznie o ekonomii” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Więcej informacji i program szczegółowy dostępne są na: http://www.filozofia-ekonomii.pl/seminarium

 •  10 - 11 grudnia 2015 r. - VI Konferencja Naukowa z cyklu "wiedza i innowacje" pt. Rozwój regionalny oparty na innowacjach, Kraków  http://www.instytut.info
 • 4-5 grudnia 2015 r. - Katedra Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Finansjalizacja - wpływ na gospodarkę i społeczeństwo”, która odbędzie się 4-5 grudnia w Rzeszowie

Listopad 2015 r. • 30 listopada - 2 grudnia 2015 r.  - konferencja naukowa pt. "Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia człowieka". Miejsce obrad: Nałęczów, organizatorzy: Katedra Filozofii Instytutu Filozofii Słowiańskiej im. św. Cyryla i Metodego WSM, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli Polski, Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC z siedzibą w Wenecji.
 • 28 listopada 2015 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: "Transformacja w długim trwaniu - wymiar społeczno-gospodarczy. Doświadczenia Polski".
  Program

  Strona WWW

 • 23 listopada 2015 r. - Seminarium pt. "Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar - prezentacja - etyka", inaugurujące cykl "Forum Rachunkowości w SGH" (patronat PTE).
  Więcej
 • 19-20 listopada 2015 r. -  Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem UMK oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Toruniu Instytut Badań Gospodarczych Ekonomiczne organizują w Toruniu konferencję naukową pt. "Współczesne Przedsiębiorstwo. Wyzwania i zagrożenia skutecznego zrządzania"Więcej
 • 18-19 listopada 2015 r. - II Kongres Rozwoju Edukacji poświęcony problematyce unowocześniania edukacji wyższej. Kongres odbędzie się w dniach 18-19 listopada br. (środa – dzień warsztatów, czwartek – dzień obrad i dyskusji) w SGH. Program i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.kre.edu.pl. Udział nieodpłatny. Organizatorzy: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z Uczelniami Założycielami Fundacji: SGH oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w  Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
 • 12 listopada 2015 r. - Centrum Badawcze TIGER organizuje konferencję naukową pt. „Równowaga społeczna – wyzwanie dla współczesnej gospodarki”
  Więcej
 • 7 listopada 2015 r. - Jubileuszowy X Kongres Obywatelski odbędzie się na Politechnice Warszawskiej
 • 5-6 listopad 2015 r. - VII Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Miejsce: Ministerstwo Gospodarki
  Więcej
 • 5 listopada 2015 r. - zapraszamy do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej w programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Europa. 
  Więcej
 •  


Październik 2015 r.

 • 23-24 października 2015 r. – 4th Polish Law&Economics Conference organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa, Szkołę Główną Handlową oraz Ośrodek Analiz Ekonomicznych Sektora Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej
 • 21- 22 października 2015 r. - Hotel Westin, Warszawa: Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń
  Więcej
 • 22-23 października 2015 r. - konferencja naukowa "LATA 70. JAKO ŹRÓDŁO WSPÓŁCZESNOŚCI"
  Więcej
 • 15-17 października 2015 r. - Igrzyska Wolności -2015 -  "Jak uratować demokrację". Kompleks EC 1, Łódź
  Więcej

Wrzesień 2015 r.

 • 24-25 września 2015 r. -   międzynarodowa konferencja pt. "Systemy Zabezpieczenia Społecznego Wobec Wyzwań Demograficznych, Ekonomicznych i Technologicznych" organizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej we współpracy z Polską Grupą Emerytalną SGH (Polish Pension Group SGH). PTE Oddział w Poznaniu. Konferencja pod patronatem PTE Oddział w Poznaniu.
  Więcej

 • 15-16 września 2015 r. - VI Konferencja Naukowa z cyklu "Ekonomia i Prawo" pt. "Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych" pod patronatem Rady Naukowej PTE i Business Center Club, organizowana przez Katedrę Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Więcej
 • 10-12 września 2015 r. - odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroekonometria w Teorii i Praktyce organizowana przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
  Więcej

 • 6-12 września 2015 r. - odbędzie się obóz dla studentów III-V roku pod hasłem "Get A Job - Workshop Camp". Obóz organizuje Fundacja PAFERE w okolicy Jeziora Turawskiego koło Opola.
  Więcej

 


Czerwiec  2015 r.

 • 9 czerwca 2015 r. - Konferencja pt.  „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych w Polsce” odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Organizator: Portal Księgowi Przyszłości (patronat PTE)
  Więcej
 • 10 czerwca 2015 r. - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na międzynarodową konferencję "Zjawisko finansyzacji - między krótkoterminową efektywnością a kosztowną nadmiarowością", która odbędzie się w OPI-PIB w Warszawie, al. Niepodległości 188 b
  Więcej  
 • 11 czerwca 2015 r. - Miesięcznik Finansowy BANK, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich organizują wydarzenie pt.: HORYZONTY BANKOWOŚCI 2015, na Stadionie Narodowym w Warszawie (w Centrum Konferencyjnym). Jest to jedno z największych spotkań środowiska bankowego i finansowego w 2015 roku.
  Więcej

 • 11 czerwca 2015 r. - Fundacja Kaleckiegozaprasza na debatę pt. "Czy opłaca się pracować? Regulacje kapitału i pracy" w ramach projektu badawczo-edukacyjnego pt. „Kapitał w XXI wieku w Polsce”. Debata odbędzie się 11 czerwca (czwartek) o godz. 18.30 w Auli B Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (Długa 44/50, Warszawa). Więcej: https://www.facebook.com/events/1381346282166927/

 • 11-12 czerwca 2015r. - 79. Konferencja EUROCONSTRUCT - Europejska Konferencja Budownictwa organizowana przez PAB-PCR&F Institute,  Hotel Regent, Warszawa  (patronat PTE)
  www.euroconstruct.pl
  Więcej
 • 15 czerwca 2015r. - III Małopolskie Forum Finansowe, Kraków     www.marr.pl/mff
 • 17-18 czerwca 2015r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ekonomia/kultura/wartości" pt.: "Metaekonomia", Gdańsk
  Więcej
 • 18 - 19 czerwca 2015 r. - VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICSCONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMYpod tytułem: MARKET OR GOVERNMENT? Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Brno University of Technology (Czechy),Pablo de Olavide University (Hiszpania).
  Więcej
 • 29 czerwca 2015 r. - konferencję naukową n.t. „Wokół potrzeb i konsumpcji” z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Maksymiliana Pohorillego organizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauko Przedsiębiorstwie, Instytut Rynków i Konkurencji.
  Więcej

Maj 2015 r.

 • 29-30 maja 2015r.- 

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu